ДФЗ

30 млади фермери от област Добрич са кандидатствали по подмярка 6.1 през ИСУН


В област Добрич 30 млади фермери са кандидатствали през информационната система за управление и наблюдение на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“, това е съобщил директорът на ОД на ДФЗ – Ивайло Йорданов по време на инициативата „Дни на отворени врати“. В момента тече 14–дневен срок за подаване на писмени възражения по реда на чл.9в от Закона за подпомагане на земеделските производители, от кандидатите, чиито проектни предложения са получили по-малък брой точки.

Вчера 15 животновъди са подали заявления за подпомагане по минимална помощ „de minimis“ за овце-майки и/или кози-майки. От началото на приема досега 174  фермери са подали документи за финансова подкрепа., съобщиха от пресцентъра на ДФЗ.

За миналата година в област Добрич общо 170 земеделски стопани са получили подпомагане по „de minimis“ за овце и кози – майки, с общ размер на субсидията от 106 350 лв.

За кампания 2017 в област Добрич 3260 земеделски производители са получили 64 425 306,27 лв. по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП). По Схема за преразпределително плащане (СПП) са оторизирани 6 712 973,15 лв. на 3258 стопани. 3202 стопани от областта са получили 40 420 969,33 лв.по Схема за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда – зелени директни плащания (ЗДП). По Мярка 12/Натура 2000 са изплатени 2 038 800,40 на 375 земеделски стопани. По Схемата за обвързано подпомагане за протеинови култури (СПК) 785 стопани са получили 1 727 085,21 лв. По Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол – (ЕЖСК-мляко) са оторизирани 3 815 485,25 на 52 животновъди. За ПНДЖ 1 Национално доплащане за животни, необвързани с производство (говеда/биволи) са изплатени 1 942 221,75 лв. на 180 животновъди.

В „Деня на отворени врати“ са издадени и 10 удостоверения за особен залог за кампания 2018. Инициативата премина при голям интерес на земеделските стопани. Подписани са били и 5 анекса по Националната пчеларска програма.