Daily Archives: 02.01.2014


niva
ДВ брой: 98, от дата 12.11.2013 г. Наредба № 8 от 31 октомври 2013 г. за условията и реда за одобряване и издаване на разрешения за вземане на проби от семена от физически лица (пробовземачи) и за условията и реда за одобряване на лаборатории за извършване на лабораторни анализи за […]

Нормативни актове в земделието декември 2013 година


CHALLENGER MT 745 D
МЗХ стартира кампанията за предоставяне на държавна помощ „Намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство чрез предоставяне на ваучери за гориво”. Заявленията ще се приемат от 2 януари до 3 февруари 2014 г. в общинските земеделски служби Помощта е в размер на 84 млн. лв. и ще […]

Стартира кампанията за предоставяне на ваучери за горива на земеделските ...