Daily Archives: 11.10.2013


  ДВ брой: 70, от дата 9.8.2013 г. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 […]

Нормативни актове в земеделието август и септември 2013