ПГЗ Кнежа

110 години земеделско училище в Кнежа


В началото на ХХ-ти век ниските добиви и слабата продуктивност на селскостопанските животни пораждат нуждата от откриване на земеделско училище в тогавашното село Кнежа. Идеята за такова се подема от първите агрономи на селото Никола Бобев и Христо Монев, подкрепени от други ентусиазирани селяни и споделена и от Министерството на земеделието. В началото на 1904 г. училището е вече проектирано. Така на 01.09.1908 г. се открива в току-що построената сграда Нисше земеделско училище с двегодишен курс на обучение на ученици. 22 години по-късно се построява нова сграда, на втория етаж е изграден и пансион.

През първата година са приети 7 курсисти-младежи, завършили четвърто отделение. За редовен управител е назначен Христо Монев. През 1919 година училището прераства в практическо земеделско с двегодишен курс на обучение, с прием на ученици след завършен тогавашен трети прогимназиален клас. В този вид то съществува до 1941 година. В него се обучават техници по скотовъдство с двегодишен курс на обучение. От април 1944 година Средното специално училище по скотовъдство при завод „Клементина” се премества в Кнежа. Училището се трансформира в Селскостопански техникум (1952 г.). Първият му директор е Роза Маринова Дулева. Тогава в техникума има две специалности – полевъдство и животновъдство. Материалната база е стара, а учебната сграда е недостатъчна. През 1959 година е направено първото проектиране на новата учебна сграда. Първата копка се прави едва през 1969 година, когато директор е Мария Колдашка. Сградата е открита тържествено на 23 май 1973 година.

От 1976/77 учебна година училището прекратява приема за техникум и започва да приема курсисти за СПТУ – две паралелки със специалности „Механизатор в полевъдството” и „Механизатор в животновъдството”. Квалификацията „Професионален шофьор” е от 1978 г. По времето на директора Иван Порашки се построява учебен полигон за кормуване и четири гаражни клетки за машините. Открива се и голямо общежитие през 1983/84 г.

Училището връща старото си наименование – Техникум по селско стопанство през учебната 1991/92 г. Съгласно Закона за възстановяване на земеделските земи, му се връщат 800 дка земя и 33 дка гора. През 1995 година се създава и контролно-диагностичен пункт, където се извършват контролните технически прегледи на автомобилите.

От 01.11.1999 година до днес директор е инж. Светлана Калапишева. На 21 април 2000 година се провежда тържествено именуване на училището. То приема за свой патрон името на Стефан Цанов – деец на младежкото земеделско движение в България, велик оратор и прогресивен човек. След реформите в средното образование от 2003 година Техникумът по селско стопанство днес се нарича Професионална гимназия по земеделие „Стефан Цанов”. Сградата на училището е изцяло газифицирана (2006 г.), а в края на 2007 година бе отбелязана 100-годишнината на първото земеделско училище в Кнежа и района.

Днес гимназията е разположена на площ от 136 дка, на която се намират: учебна сграда на 3 етажа с 18 специализирани кабинета; 3 компютърни кабинета; мултимедийна зала; библиотека; ученически стол; медицински кабинет, физкултурен салон и спортни площадки; общежитие; обновено хале с учебна работилница и кабинети за учебна практика по Трактори и автомобили и селскостопански машини; полигон за кормуване за категории Ткт, Твк и Твк-З.

Училището обработва 833 дка земя, на която се засяват пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед и други култури по време на учебна практика. Разполагаме и с машинно-тракторен парк, микробус, два учебни леки автомобила, нов трактор „Маккормик“ с прикачна техника, зърнокомбайн, косачка.

В ПГЗ ”Стефан Цанов” се обучават 344 бъдещи земеделци по специалностите: „Селски туризъм“, „Бизнес администрация“, „Агроекология”, „Механизация на селското стопанство”, „Автотранспортна техника“, „Растителна защита и агрохимия”, „Земеделец“ (задочна форма), „Говедовъдство“ (задочна форма).

В гимназията работят 38 висококвалифицирани преподаватели в областта на селското стопанство и механизацията, благодарение на чиито труд постигаме ежегодно прием на 100% в  специалностите на гимназията. Кадровата политика е гъвкава и в крак с времето, защото се обновява педагогическия и административния екип с млади специалисти. Всички педагози в училището непрекъснато повишават квалификацията си.

В ПГЗ „Стефан Цанов“ са разработени и се реализират множество проекти по различни европейски и национални програми – по програма  „Еразъм+“, програма „Джуниър Ачийвмънт“, проекти УСПЕХ, „Твоят час“, „Ученически практики“, „Информационни и комуникационни технологии в училище“ и др. Гимназията е носител на Отличие „Принос в механизацията на земеделието.”

ПГЗ ”Стефан Цанов” е конкурентноспособно училище, което осигурява гъвкаво, адаптивно, модерно, пазарно ориентирано и качествено средно професионално образование по актуални професии в областта на земеделието за младежи от Кнежа и региона. Стремежът на професионалното образование в гимназията е да отразява социално-икономическия профил и състоянието на пазара на труда и да се вписва в общата визия за развитието на общината и региона.

По материали на ПГЗ, Кнежа