01031

100 милиона евро за инфраструктура по програмата за развитие на селските райони през 2018


 

100 милиона евро е бюджетът по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ през 2018 година. Това е станало ясно от изказването на министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов по време на 31-вото общо събрание на Националното сдружение на общините в България (НСОРБ), съобщиха от МЗХГ.

50 000 000 евро са предвидени за строителство и рехабилитация на улици и тротоари; 10 000 000 евро –за изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, толкова са предвидени и за ремонт, и оборудване на общински сгради с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност.7 500 000 евро  са за ремонт и оборудване на училища и професионални гимназии, 5 000 000 евро за ремонт и оборудване на детски градини. 7 500 000 евро е сумата за изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудването и/или обзавеждането й в основно или средно училище. 10 000 000 евро за изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура

Приемът по мярката се очаква да стартира на 7 или 8 март, като ще продължи 120 дни. Проектите ще бъдат приемани електронно, през ИСУН, като министър Порожанов призова кметовете да са много внимателни при изготвянето на документацията, защото корекции няма да бъдат възможни след затварянето на приема.

Порожанов е призовал общините да участват в разяснителната кампания, която е започнала министерството съвместно с Държавен фонд „Земеделие“. Предстоят срещи в градовете Враца (02.03.2018 г.), Велико Търново (07.03.2018 г.), и Стара Загора (12.03.2018 г.), като на кръглите маси са поканени всички общини, които реализират проекти по програмата към настоящия момент.

Министърът е уверил кметовете, че индикациите, които се получават по време на българското председателство на съвета на ЕС са, че Общата селскостопанска политика ще запази своето адекватно финансиране.