Добрев

Ще се извършат спешни аварийни ремонтно-възстановителни работи на хидромелиоративни съоръжения до Иново и Брегово


След обследване на щетите от Експертна комисия към ОДЗ Видин, стопаните ще бъдат обезщетени по съответния ред 

Спешни аварийни ремонтно-възстановителни работи ще бъдат предприети на компрометирания участък на дигата до моста при село Иново, Видинско, както и за  стабилизиране на състоянието и за по-бързо оттичане на водите от наводнените земеделски площи по поречието на река Тимок до Брегово. Това е заявил заместник-министърът на земеделието, храните и горите Атанас Добрев след инспекция на наводнените територии до двете селища, извършена вчера. Той е направил незабавна проверка след обявеното бедствено положение в тази райони заедно с изпълнителния директор на „Напоителни системи” ЕАД Снежина Динева. „Спешните мерки в двете общини – Видин и Брегово трябва да бъдат предприети неотложно, за да не бъдат допуснати допълнителни аварийни ситуации, застрашаващи здравето и имуществото на хората в района“, е подчертал той.

Заместник-министър Добрев е информирал, че след оттичането на водата експертна комисия, създадена към Областна дирекция „Земеделие” ще обследва нанесените щети по земеделските земи, за да могат стопаните да бъдат обезщетени по съответния предвиден в законодателството ред.

По време на инспекцията е било констатирано, че до село Иново има пропукана дига на корекцията на река Делейнска, която е в близост до мост, преминаващ от Видин към Брегово. В резултат има пропускане на вода, която е преминала към земеделски земи в близост. Кметът на община Видин Огнян Ценков е обявил, че няма опасност за населението, но е наложително да се възстанови целостта на хидромелиоративните съоръжения при моста.

„Спешни действия са предприети още в неделя, 11 март. В района на Брегово при огледа на място установихме, че предприетите вчера действия за оширение на участък, през който да се оттича водата от залятата земеделска площ, вече дават ефект.”, е посочил изпълнителният директор на „Напоителни системи” ЕАД Снежина Динева. На този коригиран участък, водата вече се връща обратно в коритото на Тимок и по събраните данни се наблюдава известно оттичане от сутринта, което показва адекватност на предприетите мерки.

Допълнителни укрепителни дейности са наложителни в района на река Тимок при Брегово. С цел трайно решение, ще бъде извършено незабавно прединвестиционно проучване относно възможността за изготвяне на работен проект за извършване на ремонтно възстановителни дейности на дигата на река Тимок.

На проверката са присъствали и областния управител на Видин Албена Георгиева, както и директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението (ПБЗН) главен комисар Николай Николов, който е подчертал, че от събраните и анализирани от всички институции данни към момента няма опасност за населението. Той е посочил още, че ще бъде предложено на Министерски съвет да инициира междудържавно обсъждане на необходимите съвместни мерки, тъй като районът е граничен.