Vilian_sn

Ще продължа да се занимавам със земеделие


Интервю с Вилиан Кирилов, земеделски производител, с. Долни Раковец, общ. Радомир
– Защо се насочихте към земеделието?
– Бащата на жена ми се занимава отдавна със земеделие, целият му живот е минал в този бранш и ми предложи да работя при него. Само аз и той работим в стопанството от 6 години. Отглеждаме пшеница, слънчоглед, царевица, от време на време засаждаме и ечемик, овес. Не сеем големи площи, защото пазарът е труден. За останалите култури имаме хора, с които работим, те ни помагат за пазара. Жена ми помага с документацията.
– Участвате ли в европейски проекти?
– Не съм се включвал в европейски проекти. Не съм сигурен, че ще можем да покрием критериите. Малко от спечелилите ги не ги използват по предназначение.
Цялата работа със субсидиите според мен е безсмислена. Преди да започнат да ги дават, изкупната цена беше 60-65 стотинки на килограм, сега е 18 стотинки. Дори и да е 30 стотинки на килограм, ние продаваме без никаква печалба. Съответно не можем да вложим субсидиите в техника. Те са помощ да насеем наново, да продължим. Държавата трябва да помогне да се повиши изкупната цена. Сега със субсидиите реално се получава същата цена като тази преди да започнат да ги дават.
– Как стои въпросът с техниката?
– Нови машини за стопанството могат да се закупят по-лесно, ако фирмите предлагат и лизингови схеми. Те знаят, че земеделците разполагат с повече средства само 2 месеца в годината – след продажба на зърното.
– Участвате ли в сдружения на земеделски производители?
– Според мен асоциациите на земеделските производители помагат на фермерите, но в нашия регион няма такова сдружение. Ако имам възможност, бих се включил. Тъй като землищата ни са много малки, трябваше да се организираме 12 до 15 зърнопроизводители, а има неразбирателства между производителите и не се получава.
– Ще продължите ли да се заминавате със земеделие?
– Рискът е голям, защото зависим от природните условия. Трудно е, стимулират се предимно големите стопанства, но въпреки това ще продължа да се занимавам с това.

Доника Асенова