Beloev_

Чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев е удостоен с награда от Националната академия за аграрни науки на Украйна


На заседание на Националната академия за аграрни науки на Украйна, в гр. Киев, след тайно гласуване и при голяма конкуренция, на чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев е присъдена годишната премия на Академията.

Решението на президиума на Националната академия за аграрни науки на Украйна е, че връчва премията „За изключителни постижения в областта на аграрната наука“. Същата премия получават и акад. Владимир Булгаков и акад. Валерий Адамчук от гр. Киев, Украйна, с които чл. -кор. проф. дтн Христо Белоев работи от над двадесет години. В последните години тримата в колектив са публикували четири съвместни монографии на английски език, с изключителен теоретичен принос, както и десетки фундаментални научни публикации.

Премията е придружена с Грамота, Знак на Академията и парична награда.