dav

Хибрид Енигма


Слънчогледов хибрид „Енигма CLP“ е мъжко фертилен, двулинеен хибрид, създаден по метода на междулинейната хибридизация. Това е първият създаден и официално признат български хибрид слънчоглед подходящ за отглеждане по технологията“ Clearfield Plus“. Хибридът преминава тригодишно официално изпитване в структурите на ИАСАС и е официално признат и утвърден със заповед на Министъра на МЗХ № РД 12-5 от 10.04.2019 г.

Хибрид „Енигма CLP“ е средно ранен, с вегетационен период 115-120 дни, узрява 7-8 дни след хибрида Сан лука. Растенията са високи – 170-180 см, диаметърът на питата достига 20-22 см. Създаден за масло, линолов тип, чието съдържание в семената е 47-48%. Семената са черни със слабо изразени сиви ивици по края и средата. Устойчив е на мана до раса 731, което идва и от двете родителски форми, толерантен на фома и фомопсис. Към паразита синя китка проявява толерантност до раса Е.  Растенията са устойчиви на полягане и не се пречупват преди прибиране. Максимално достигнат добив на полетата на ДЗИ – 427 кг/дка.

dav

Семепроизводството на хибрида е идентично с това на хибрида Сан лука, където задължително бащината линия се засява 7-8 дни преди майчината. За по-добро опрашване се препоръчва едновременно с майчината линия да се засява и трети ред бащина – между първо засетите два.

Технология на отглеждане е традиционна, с препоръчителна гъстота на посева 6300-6500 растения на декар.

По материали на ДЗИ, Генерал Тошево