1_Agrovista (2)

Фуражни кухни и цехове за производтсво на мюсли


Собственото производство на концентриран фураж е по-изгодно и рентабилно, отколкото закупуването на скъпи концентратни смески с несигурен състав и качество, и гарантира на фермерите организирането на евтино и пълноценно хранене, водещо до повишаване производителността на фермата, а от там и на икономическите резултати на стопанството.

АгроВиста предлага фуражни кухни и цехове на австрийската фирма „GRUBER” с производителност до 10 т/час и точност на смесване 1:100 000 – икономически изгодно решение за малки и големи ферми. Самостоятелните компактни кухни „GRUBER” са предназначени за производство на концентриран фураж или на мюсли, състоящи се от приемен бункер, машина за мюсли (или пневматична чукова мелачка) и смесител за фуражи.

Хит на българския технологичен пазар са фуражните кухни и цехове за производство на мюсли „GRUBER” с производителност от 0,5 до 2 тона/час. Мюслито е тип флейкуван фураж с висока хранителна стойност. В процеса на преработка зърното се сплесква/флейкува, без загуба на витамини и хранителни вещества, при запазване структурата на суровите влакнини.

Предимствата при изхранването на мюсли пред смления фураж е в по-бавното му разграждане и ферментация в предстомашията на преживните животни, водещо до оптимална търбухова ферментация и стабилизиране на pH в търбуха. Изхранването му на лактиращи овце, кози и крави води до подобряване на апетита и увеличаване консумацията на сухо вещество. При младите животни стимулира развитието на предстомашията и способства за по-ранното им привикване към оползотворяването на обемистите и груби фуражи.

При изхранването с мюсли разходите на концентриран фураж за производството на единица продукция (мляко, месо) са 25% по-малки в сравнение с изхранването с конвенционален/смлян фураж. При изхранването с мюсли се увеличава маслеността на млякото в рамките на генетично обусловена за породата. Липсата на запрашаване го прави особенно подходящо при разделно хранене и залагане на концентрата в доилната зала.

По материали на АгроВиста