InteliFresh Photo

Форум InteliFresh


На 16 януари в Стара Загора за първи път в България форумът InteliFresh събира на едно място представители на търговските вериги, международни търговци на пресни плодове и зеленчуци, лидери в хладилния транспорт, застраховането, спедицията и организацията на износа, финансисти и български фермери. Производителите на качествена прясна продукция у нас могат да намерят партньори за своя бизнес.

InteliFresh е значимо събитие в агрокалендара за 2018 година и е посветено на производството и реализацията на пресни плодове и зеленчуци. Изискванията и стандартите на търговските вериги у нас и в чужбина, условията и необходимите документи за осъществяване на износ, потенциала, който крият близки и по-далечни външни пазари, правилните партньори на всеки един етап от производството и реализацията, съхранението, заготовката, транспортът, етикетирането и проследяването на продукцията, както и възможностите за застраховка и маркетинг, са сред темите, залегнали в богатата програма на форума.

Присъстващите производители ще имат възможност за осъществяване на директен контакт с търговците, за сключване на сделки за предстоящия сезон. Инициативата има за цел както скъсяване веригата на доставка, така и постигане на справедливи цени за фермерите, но чрез ангажименти и от двете страни – коректни търговски взаимоотношения и висококачествена продукция, покриваща определените стандарти и изисквания.

Организатор на събитието е ИнтелиАгро.

ЗТ