гори

Форумът на ООН за горите прие Обща резолюция за горите


Форумът на ООН за горите прие Обща резолюция за горите (Omnibus Resolution) и насоки за работа на Глобалната мрежа за подпомагане финансирането в горите, съобщиха от пресцентъра на Изпълнителната агенция по горите.

„Необходимо е увеличаване усилията в световен мащаб за справяне с проблемите на горите, в това число чрез подпомагане развитието на устойчиви вериги на доставки в земеделския и горски сектор, както и „позеленяване” на финансовия сектор чрез приоритетна подкрепа на инвестиции в тази посока“, е заявил министър Румен Порожанов на Тринадесетата сесия на Форума на ООН за горите (UNFF13), проведена през миналата седмица в седалището на ООН в Ню Йорк. Изказването на българския министър е било от името на 28-те държави членки на Европейския съюз в качеството му на председателстващ съвета на ЕС в сектор Гори. Политическият диалог в рамките на форума UNFF13 е бил съсредоточен върху тематичните и оперативни приоритети и приоритетни действия. Особено значение е обърнато върху нуждите от ресурси за периода 2017-2018 г. като се е взел предвид предстоящия политически форум на високо равнище за устойчиво развитие (HLPF) и актуалната тема за Международен ден на горите под надслов „Гори и устойчиви градове“ през 2018 г.

Оценките за приключващото днес заседание са, че се очаква то да е допринесло за последващите действия, прегледа и изпълнението на целите на ООН за устойчивото развитие (SDGs), които ще бъдат разгледани на политическия форум на високо равнище HLPF 2018.

В рамките на четиригодишната работна програма на форума за периода 2017-2020 г., одобрена на 12-тото заседание на форума през януари 2017 г. се предвижда четните поредни годишни сесии да се съсредоточават върху изпълнението, техническото съдействие и обмяна на опит, а нечетните сесии като тази да са с фокус върху политическия диалог, развитието и вземането на решения.

Българската делегация е включвала в състава си и г-н Атанас Добрев – зам.-министър на земеделието, храните и горите, инж. Григор Гогов – изпълнителен директор на ИАГ, д-р инж. Деница Пандева – директор на дирекция ПМД, ИАГ, инж. Долорес Белоречка и инж. Николай Василев – експерти в агенцията.