zt1

Формуляри за участие в Отличието Принос в механизацията в земеделието 2015


Формуляри за участие в Конкурса за иновации в земеделието 2015

zt1
Изтегли формуляр 1

Изтегли Формуляр 2

Изтегли Формуляр 3

Уважаеми колеги, партньори и читатели,
В чест на 120 години земеделска техника в България, през 2014 г. Селскостопанска академия, Контролно-техническа инспекция, Русенски университет „Ангел Кънчев”, Аграрен университет – Пловдив и вестник „Земеделска техника” обединени учредихме Отличието „Принос в механизацията на земеделието”. Искаме да благодарим на всички, които подкрепиха нашата инициатива и помогнаха за реализацията на тази идея.
Изпитваме голямо удовлетворение от положения труд, като виждаме, че голяма част от фирмите производители и вносители на земеделска техника и земеделските производители взеха участие в конкурса по трите направления – „Български производител на земеделска техника”, „Иновации” и „Механизация в земеделското производство”. Радостно е, че 75% от взелите участие са земеделски производители с малки, средни и големи стопанства, а наградените във всички направления са общо 25.

Имаше изключително голям интерес от страна на участниците, от различните институции, фирми и медии към Отличието и с предложения то да бъде ежегодно. Организационният комитет взе решение конкурсът да е ежегоден и утвърди второто му издание.
Изхождайки от особеностите на земеделието и миналогодишните резултати в конкурса, формулярите за тазгодишното издание на Отличието са редактирани и актуализирани:
 За направление 1 – „Български производител на земеделска техника” – форматът и въпросите се запазват;
 За направление 2 – „Иновации” остават трите категории – „Енергетични машини, „Самоходни, прибиращи машини” и „Работни машини” с възможност за участие с техника за малки, средни и големи стопанства. По този начин ще могат адекватно да бъдат представени и отличени иновациите за цялото земеделие.
 По направление 3 – „Механизация в земеделското производство” се запазва формата на формуляра с добавянето на един важен въпрос – „Имате ли нужда от специализирана техника, свързана с Вашето производство и каква?”. По този начин ще бъде отразено актуалното състояние на стопанствата и техните нужди.
Поздравяваме всички работещи в сектор „Земеделие” и приканваме нашите партньори и колеги, фирмите произвеждащи и внасящи техника за селското стопанство, както и земеделските производители да продължават да следят информацията за Отличието във вестник „Земеделска техника” и на сайта www.zemedelskatehnika.com, както и на сайтовете на всички организатори. Официално началото на Конкурса за 2015 г. се поставя през месец март, по време на двете големи изложения за селското стопанство – АГРА и БАТА АГРО.
Награждаването на победителите ще бъде на 1 декември – рожденият ден на в-к „Земеделска техника”.
Тази година Отличието е под надслов „121 години земеделска техника” и „25 години вестник „Земеделска техника”.
Очакваме Вашето участие!
От Организационния комитет