Save_planet

Устойчива енергия и управление на отпадъците


14-тото издание на международните изложения и конференции EE & ВЕИ и Savе the Planet ще се проведе в София от 27-ми до 29-ти март в Интер Експо Център. Организатор е Виа Експо. Посетителите ще се запознаят с екологични и ресурсно ефективни решения с висока възвращаемост и ниски експлоатационни разходи, представени от компании от 15 държави. Ще се включат фирми от секторите животновъдство, земеделие, дървообработваща и мебелна промишленост, горско стопанство, хранително-вкусовата промишленост, индустрията, представители на общините и др.

Редица от участващите компании са специализирани в разработване и доставяне на котли, камини, бойлери и инсталации на биомаса, линии за производство на пелети, използвайки отпадни материали като жито, царевица, слънчогледови люспи, дървесни частици, слама, барабанни и лентови сушилни.

На Австрийския павилион ще може да се видят иновативна технология за зареждане на акумулаторни батерии, инвертори, котли на биомаса, вентили и фитинги за сградни отоплителни, климатични и газови инсталации, мобилни и стационарни машини за компостиране, ферментация, обработване на биомаса, решения, приложени в отоплителни системи на пелети.

Застъпени са и френски мобилни инсинератори за третиране на животински, индустриални и други отпадъци, както и екологията и енергетиката.

Посетителите ще научат повече за анаеробно разграждане на биоотпадъци, биогаз инсталациите, финансирането на проекти в областта на енергетиката и отпадъците, палетокасетите, европалетите, съдовете за разделно събиране на отпадъци, изработката на сита и мрежи и др.

Решения за подобряване на енергийната ефективност и сигурност са застъпени в: LED  осветление; соларни системи за автономно електрозахранване и съхранение на енергия; сплит климатични системи; решения за когенерация и тригенерация; геотермални системи за отопление и охлаждане и др.

Актуални теми в конференциите ще са кръгова икономика – възможностите за България и опитът на Холандия и програма LIFE – инструмент на ЕС за финансиране на дейностите по околна среда и климата.

ЕЕ & ВЕИ и Save the Planet са място за делово договаряне и контакти, за събиране на информация за ползите от инвестиция, за стартиране или разширяване на съществуващ бизнес.

По материали на Виа Експо