bf3cd9e06018e0bf7eac0b69e682a592

Установена е незаконна сеч в големи размери в частни горски територии в община Харманли


Горските инспектори от Регионална дирекция по горите – Кърджали, съвместно със служители на  Държавно горско стопанство – Маджарово и РУ Харманли са извършили проверка на товарен автомобил на територията на община Харманли.  Установено е, че са превозвани 10 куб. м технологична дървесина от черен бор немаркирана и без превозен билет.

При извършване на проверка за произхода на установената незаконно транспортирана дървесина горските инспектори са установили, че тя е добита от частни горски територии. В шест имота на физически лица е констатирано наличие на незаконно отсечени дървета в размер на 39 пространствени куб. м. След направени замервания служителите по горите са установили, че освен наличните, от имотите незаконно са били добити и транспортирани още 125 плътни куб. м дървесина.

Работата по случая продължава.