Даниел Минев

Успешно земеделие се постига с високоефективна техника


Интервю с Даниел Минев, председател на Бата Агро

Г-н Минев, какво е състоянието на машинния парк у нас? Какви са тенденциите на пазара на земеделска техника?

– Цялостно машинният парк в България е все още много стар. Голямата част от машините работещи в земеделието са над 10-15 години. Вносът на много амортизирани употребявани машини допълнително усложнява нещата. Да разбира се, има тенденция на обновяване на техниката, но това обновяване тече много бавно. Разбираемо е, че при сегашните изкупни цени на продукцията възможностите на земеделците за инвестиции в техника не са големи. От друга страна, старата техника води след себе си сериозни експлоатационни разходи, които много често не се оценяват адекватно. Оперативните разходи за амортизираната стара техника също са значително по-големи от тези за нова такава. Това, което е ясно, е, че със сегашните темпове на подмяна на техниката по-значителна подмяна на старите машини остава далеч в бъдещето, а за пълното им изчистване е още по-трудно да се мисли. Тук е важно да отбележа, че подмяната на техниката в земеделието не е самоцелна, а жизненоважна за успешния бизнес в този сектор. От съществено значение за успешно и печелившо земеделие е да се използва нова високопроизводителни и високоефективни машини, за да се подобри рентабилността на производството. Новите генерации машини предлагат значителни подобрения, които се изплащат много бързо. Автоматизацията им напредна значително само в последното десетилетие. Новите технологии са не само добра идея, а и от жизнено значение за устойчиво развитие на земеделското производство. Както неведнъж съм казвал, с техника от миналия век можем да правим само земеделие от миналия век, което в наше време е не само нерентабилно, а и пагубно.

– Как ще се отрази на агросектора новата европейска политика за земеделието след 2020 година?

– Тепърва предстои да видим как новата политика ще се отрази на сектора и как бизнесът ще се адаптира към нея. Както във всеки друг бизнес, и в земеделието не трябва да се разчита на субсидии за оцеляване на бизнеса. Новите технологии и генерации машини позволяват много по-ефективно производство с ниски разходи. В това е ключът към успешното земеделие.

– Какво ново да очакват земеделските производители на изложението БАТА АГРО 2019?

– 12-тото издание на БАТА АГРО ще се проведе от 14 до 17 май 2019 на традиционното място – летище Стара Загора и ще е най-голямото издание на изложението като площ до момента – повече от 37 500 хил. кв. м изложбена площ. Ще участват 186 фирми от агро сектора, като отново ще представим най-големите световноизвестни брандове за селскостопанска техника, продукти и услуги за земеделието.

За БАТА АГРО 2019 въвеждаме значителни подобрения в организацията и концепцията на изложението, така че то да стане по-ефективно и полезно както за посетителите, така и за изложителите. Изложбените площи са с изцяло нов формат – те са разположени в правоъгълник, в центъра на който са полетата за демонстрации на продукти за земеделието. Новата концепция предоставя по-добра видимост на площите и прави изложението по-компактно, като фокусът е върху експонатите и демонстрациите.

Друго нововъведение е и задължителната регистрация за посетителите. Посещението на изложението остава безплатно, но ще е необходимо всеки посетител да се регистрира – предварително в уебсайта на БАТА АГРО или на място в дните на изложението. Така ще можем по-точно да определим броя и профила на посетителите, което ще бъде изключително полезно за подобряване на бъдещите издания на БАТА АГРО.

– Отличието „Принос в механизацията на земеделието” се превърна в Празник на механизацията. Асоциацията БАТА АГРО ще подкрепи ли инициативата за обединяване на сектор „Механизация на земеделието”?

– Членовете на Българска асоциация на търговците на агротехника представляват едни от най-големите световноизвестни производители на земеделска техника и ние с готовност подкрепяме всяка инициатива, която има за цел да информира за всички иновации и нови технологии, както и да анализира механизацията в бранша.

Доц. д-р инж. Милка Бобева