11

Тържествено зажънване на ръжта по проект „Хляб на мира“


Церемонията по зажънване на ръжта по проекта „Хляб на мира“ ще се състои на 21 юни 2019 г. в землището на гр. Бяла Слатина, област Враца. Програмата започва от 11.00 ч. Домакин по проекта е Врачанският съюз на зърнопроизводителите. Официален гост на събитието ще бъде министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева.

От 13:00 часа е предвидена и пресконференция за медиите.

Проектът „Хляб на мира“ е европейска инициатива, в която се включват дванадесет държави от Централна и Източна Европа. Проектът стартира през 2012 г. като добитата от полето около помирителната църква в Берлин (мястото на някогашната „ивица на смъртта” на Берлинската стена) ръж е изпратена до всяка държава-участничка. Така през 2013 г. се полагат първите ръжени семена на исторически важни места в 12-те държави.

Традиционно всяка година представител на Асоциацията на зърнопроизводителите от различен регион на страната поема отглеждането на ръжта.