pojari1

Три наблюдателни кули пазят Врачански Балкан от пожари


Представители на Румънското горско предприятие „Ромсилва“ черпят опит от българската практика

Три наблюдателни кули за ранно известяване на горски пожари пазят Природен парк „Врачански балкан“ от природното бедствие, съобщиха от пресцентъра на Изпълнитената агенция по горите. Благодарение на тази система и ефективното й използване през последните три години на защитената територия не е допуснат нито един голям горски пожар. В това са били единодушни експерти от Агенцията по горите на проведената вчера демонстрация на възможностите на автоматизираната система в района на пещера „Леденика“, където е разположена и една от противопожарните кули на парка. На симулацията са присъствали техни румънски колеги от Румънското горско предприятие „Ромсилва“ и представители на горски стопанства и природен парк от Румъния.

Наблюдателните кули са съоръжения за наблюдения и откриване на пожари в горските територии и в близост до тях като на всяка е монтирано високотехнологично оборудване. Височината им достига до 30 метра. Кулите са предназначени за дистанционен пожарен мониторинг на горските масиви в радиус от 5 до 15 километра.

На територията на страната има 17 такива съоръжения. Експерти от ДГС Троян са демонстрирали гасене на низов горски пожар с моторна метла. Методът е иновативен и експериментален. Експертите смятат, че е ефективен, защото се обхваща по-голяма площ за по-кратко време.

Работната среща е част от дейностите по проект „Сътрудничество за усъвършенстване на управленските практики, свързани с въздействието на земеползването върху водния режим в басейна на река Дунав”, CAMARO-D по транснационална програма „Дунав – 2014-2020”, в който ИАГ участва като партньор.

На срещата са присъствали горски експерти от ИАГ, Природен парк „Врачански Балкан“, ДГС Мездра, ДГС Троян, ДГС Враца, РДГ Берковица, СЗДП, Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, кметове от региона.