E-Pokana-Fermer-Expo-Rakovski-1

Трето издание на „Фермер Експо Раковски”


На 14 септември (събота) за трета поредна година в квартал Секирово, град Раковски ще бъде открито животновъдното изложение „Фермер Експо Раковски“. Организатори са организацията на производители „Фермерско мляко“, община Раковски, Министерство на земеделието, храните и горите, Държавен фонд „Земеделие“, Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството и Националната коневъдна асоциация.

То е първото и единствено изложение по животновъдство и фермерски храни, реализирано от призната организация на производители – „Фермерско мляко“. Основната му задача е да представи достиженията в селекцията на продуктивни породи животни в България и богатия вкус на фермерските храни. В допълнение се демонстрира самобитната красота на фолклора от област Пловдив, както и се реализират демонстрации по приготвяне на традиционни храни – пиде, катми, прясно сирене, лютеница и др.

„Фермер Експо Раковски 2019“ предвижда провеждане на аукцион за продажба на селскостопански животни. Той е продиктуван от назрялата необходимост животновъдите да могат да покажат и реализират отглежданите от тях елитни животни, след години селекционна дейност. От друга страна, районът на област Пловдив се характеризира със силно развито животновъдство, което е главната причина подобен вид събитие да се реализира именно в гр. Раковски.

Аукционът за животни е сам по себе си иновация, тъй като в България няма опит в провеждане на такива събития, а неговата цел е да стимулира родните животновъди да подобрят генетиката на стадата си, като се запознаят с достиженията на своите колеги и да се отхвърли най-после стереотипното схващане за ниската продуктивност на нашите стада спрямо европейските. Единият начин е директно да закупят представените за продажба елитни животни, а другият да подобрят собствените си стада с провеждане на селекционна дейност. Друга иновация ще бъде представяне на система за озониране на водата за пиене на животните, която подобрява млеконадоя и прираста на месодайните породи животни. Тази година сме приготвили много атракции като фермерски забави – изложение на фермерски храни, представяне на занаяти, приготвяне на храни, дегустации и др.

За съжаление обаче, според мен, въпреки постоянните стимули, младите фермери в агробизнеса намаляват като процентно съотношение. Причините са липса на работната ръка, трудния достъп до финансиране, скъпата техника и др.

Изказваме съпричастност към свиневъдите, които изпитват жестоките последствия от един вирус, за който, за съжаление, не е измислена ваксина. Силно се надяваме огнищата да бъдат овладени и да се спре разпространението на този бич за световното свиневъдство.

Рангел Матански, управител на „Фермерско мляко”