IO_snimka

Технология за отглеждане на орех


В рамките на Европейския съюз на България се даде приоритет да развива ореховата култура. Според Организацията по прехрана и земеделие (ФАО) високото маслено и белтъчно съдържание на ореховите плодове ги определя като култура играеща важна роля в изхранването на населението в световен мащаб.
Технология на Института по овощарство в Пловдив е пазарно ориентирана и вече се внедрява масово в практиката. Творческият ѝ замисъл е в унисон със световните методи и начини за отглеждане на ореха. Технологичната осъществимост е съобразена със специфичните почвено-климатични условия на страната, сортовите особености на отглежданите у нас сортове и специфичните у нас болести и неприятели.
Технологията дава пълна информация за: Биологичните изисквания на ореха; Създаването на орехово насаждение; Избора на сортове и подреждането им в насаждението; Отглеждането на ореховите насаждения – резитби, поддържане на почвената повърхност, торене, напояване, растителна защита; Беритбата и сушенето на плодовете. Представена е и икономическа оценка на разработената технология.
Научният колектив, работил по технологията, е в състав: проф. дн Стефан Гандев, доц. д-р Веселин Арнаудов, доц. д-р Ваня Манолова, проф. д-р инж. Куман Куманов, гл. ас. д-р Георги Корнов.

По материали на Институт по овощарство, Пловдив.