акрамет ултра

Технология за екологично чиста продукция


В овощарството от няколко години постепенно навлиза един продукт с уникални качества. Многофункционалният листен тор Акрамет Ултра конструиран на базата на възможностите на растителния имунитет и е разработен в Научно-изследователския и технологичен център „Плантис” – гр. Разград. В него са внедрени допълнителни ефекти – инсектициден и фунгициден чрез стимулиране активността на групи гени от растителния имунитет, отговарящи за синтеза на естествени инсектициди и фунгициди. Чрез тях растенията се защитават от нападение на гъбни патогени и насекомни вредители. Тези допълнителни ефекти позволяват получаването на по-чиста и здравословна растителна продукция и драстично намаляване на химичната растителна защита. Акрамет Ултра засега се прилага по-интензивно върху следните култури: праскови, череши, кайсии, сини сливи, малини и ягоди.

Акамет ултра, в съчетание с подходяща схема на торене, позволява да се произвежда здравословна и чиста продукция от трайните насаждения.

По материали на НИТЦЗ „Плантис”