DSC_0102

С приетите промени в Наредба № 26 облекчиха условията за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход


С приетите промени в Наредба № 26 за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход, е облекчен достъпът до пазара на малките земеделски производители.

Те вече ще могат да продават продукцията си не само в административната област, в която е разположен животновъдният им обект, а и в съседни. Увеличени са и количествата сурово козе, овче и биволско мляко, които може да се предлагат на пазара. При стопаните с до 50 животни количеството се вдига от 35% на 60% от месечния млеконадой в период на лактация, а при 50-100 животни от 30% на 50%, над 100 животни от 20% на 40%, Увеличава се и количеството на останалите храни, попадащи в наредбата, както следва: яйца от 500 бр. на 1000 бр. седмично, прясна и охладена морска и сладководна риба от 2000 кг. на 5000 кг. годишно.

В Наредбата са разписани текстове за мобилна мандра, в която могат да се преработват само козе, овче и биволско мляко, като се  дава възможност зреенето и съхранението на продуктите, произведени в мобилната мандра да се извършва и в други помещения, разположени във фермата или извън нея.

Сред новостите е и въвеждането на изисквания за мобилна хладилна витрина, която представлява подвижен обект за продажба на храни, чиято конструкция е подвижна и позволява да бъде преместена и позиционирана на друго място. Същата следва да бъде регистрирана по чл. 12 от Закона за храните.

Важна промяна е включването на пчелни продукти: восък, цветен пчелен прашец, пчелен клей и пчелно млечице.