phphmy9by_800x_

С близо още 8,5 млн. лв  ще бъдат обновени нови 12 детски градини


Нови 12 общински детски градини на територията на различни общини ще бъдат обновени по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г., съобщиха от пресцентъра на МЗХГ. Допълнителните средства, които ще бъдат инвестирани в детските градини в селските райони, са в размер на близо 8,5 млн. лв. Общият размер на бюджета за този тип дейности е увеличен на близо 18,7 млн. лв., с който ще бъдат реновирани общо 33 детски градини.

По този начин ще се даде възможност на повече общини, кандидатствали по процедурата, да получат финансиране по програмата.