пшеница

Състояние на посевите в страната към 5 юли 2018


Националната асоциация на земеделските производители информира за ожънатите площи, средните добиви, качеството на продукцията, състоянието на пролетниците и наличието на болести и неприятели. За северозападните региони (Видин, Враца и Монтана) резултатите при пшеницата са: ожънати площи от 30 до 80%, добив от 400 до 500 кг в добро качество на зърното преди дъждовете до незадоволително и лошо след тях. В тези райони жътвата на ечемика е приключила, но на места даже не се е стигнало до нея. Това за отнася за област Монтана поради големите поражения от градушка. В региона на Враца ожънатите площи са 100%. В района на Видин добивът е 450 кг при 70% ожънати площи. При рапицата също ожънати са 70%, наблюдават се шарени добиви, а 200 кг е добивът в  задоволително качество поради пораженията от градушка. Слънчогледът е добър въпреки щетите от бури и наводнения. Царевицата също е в добро състояние.

За района на Централна Северна България (региона на Ловеч, Павликени и Плевен) ожънатите площи с пшеницата са от 25 до 90%. Покълването е от 4 до 25% в района на Павликени, което е по-нисък добив от този за 2017 г.  За региона на Ловеч средният добив е 400-450 кг с около 10% покълване. В Плевенско добивът от пшеница е 350-400 кг, но състоянието е лошо. Ожънатите площи с ечемик са 100%, а добивът е от 525 до 700 кг/дка. За района на Павликени обаче той отново е по-нисък от миналата година с 25%. При рапицата ожънатите площи са от 90 до 100%, а добивът е от 150 до 250 кг/дка, зърното е с добро качество. В Павликени той е по-нисък на места до 50%. Слънчогледът е в добро състояние въпреки наводнените площи на места. Царевицата също е в добро състояние, но отново наводненията са оказали влияние. Освен това в Плевен се наблюдават неприятели като хоботник, телени червеи и стъблопробивач.

В районите на Генерал Тошево, Добрич, Попово, Разград, Русе и Силистра, ожънатите площи с пшеница са от 25 до 80%, а средният добив е от 400 до 566 кг/дка. В крайморските региони са ожънати повече площи в сравнение с вътрешността на областта. Вследствие на обилните валежи терените са преовлажнени и жътвата се забавя, а качеството и добивите се понижават. В Попово житото няма хлебопекарни качества. При ечемикът ожънатите площи са от 98 до 100%, с изключение на района на Попово, където почти не се отглежда тази култура. Средният добив от нея е от 420 до 620 кг/дка (в Добричко), а качеството е добро. При рапицата ожънатите площи са от 80 до 100%.В Генерал Тошево от около 45% ожъната площ средният добив е около 260 к. г/дка. В Добрич от 90% ожъната площ добивът е 230 кг/дка, а 300 кг е този в Попово и Силистра. Посевите на слънчогледа са в добро състояние, но в Добрич се наблюдават и гъбични заболявания заради дъждовете и прекомерната влага. Фермерите се притесняват за опрашването на слънчогледа. При царевицата няма болести и тя е в добро състояние.

За района на Централна Южна България (Пазарджик, Пловдив, Стара Загора  Хасково) пшеницата е ожъната от 40 до 75%, като качеството преди дъждовете е било много добро, а след тях се е влошило. Добивите са от около 400 до 600 кг/дка. Ечемикът е ожънат на 100%, а добивите са от 440 до 470 кг, в добро състояние. Рапицата е ожъната от 90 до 100%, като добивът от нея е от 200 до 280 кг. Качеството е средно (в района на Стара Загора) до добро. Слънчогледът също показва много добро, но в Стара Загора има опасения за болести. При царевицата е същото, няма болести и неприятели.

За Югоизточна България (района на Сливен, Ямбол и Карнобат) ожънатите площи са от 10% (вследствие на градушки в Карнобат) до 60% (Хасково). Средният добив е от 500 кг (Карнобат) с добро качество до влошено с 420 дка добив заради дъждовете. Ечемикът е ожънат 85 до 100%, а добивите са 350 кг (Ямболско) до 485 кг/дка. В Стара Загора качеството не е добро заради дъждовете. Рапицата е ожъната от 65 до 100%, а добивите са в размер на 200-220 дка/кг. Слънчогледът е в много добро състояние, но в района на Карнобат се наблюдават листни въшки. Няма засети площи с царевица в Сливенско и Ямболско, а в Карнобат състоянието ѝ е много добро, но отново се наблюдават листни въшки.