2018-04-16-PHOTO-00001285

Съветът на земеделските министри на ЕС обсъди как да се гарантира по-справедливо третиране на малките и средни фермери


Министрите на земеделието на ЕС са обсъдили предложението на ЕК за директива относно нелоялните търговски практики по веригата на предлагането на храни по време на редовното заседание на Съвета по земеделие и рибарство в Люксембург под българското председателство, съобщиха от пресцентъра на МЗХГ. Те са приветствали предложенията за осигуряване на по-справедливо третиране на малките и средни ферми и земеделски предприятия.
„Крайно време е да възстановим баланса в хранителната верига. Искаме да се уверим, че малките земеделски стопани и търговци на дребно функционират в справедлива и здрава търговска среда и че не се толерира злоупотреба или нелоялни практики. Приветстваме предложението на Комисията и сме готови да работим конструктивно с Европейския парламент, за да може директивата да бъде приета възможно най-скоро“, е заявил министър Румен Порожанов. Намирането на решение на този въпрос е от ключово значение за българското председателство и за много от държавите-членки на ЕС. Работата по директивата ще продължи подробно на техническо ниво.
На заседанието българското председателство е организирало и дискусия по темата за разхищението на храна. Близо 1/3 от храните, произведени за човешка консумация (около 1,3 милиарда тона годишно) се губят или разхищават в световен мащаб. Министрите са направили преглед на постигнатото по изпълнение на заключенията на Съвета от 2016 г. по въпроса и са очертали следващите стъпки, които трябва да бъдат предприети.
„Не е приемливо една трета от цялата храна, която произвеждаме, да бъде изгубена или пропиляна. Особено в свят, в който има все повече хора, които трябва да се хранят. Днес Съветът препотвърди ангажимента си за справяне с този проблем в съответствие със заключенията си от юни 2016 г.“, е казал министър Порожанов.
Министрите на ЕС са провели и първи обмен на мнения относно многогодишния план за рибните запаси в западните води. Предложението, което е предназначено да възстанови дънните запаси и да ги поддържа на устойчиви равнища, засяга флотовете на Белгия, Германия, Франция, Ирландия, Испания, Португалия и Обединеното кралство в Атлантическия океан.
След срещата министър Порожанов е дал пресконференция, в която участва и европейският комисар Витенис Андриукайтис, отговарящ за здравеопазването и безопасността на храните.