SFEOP2017

Стоп Фрийз в борбата с измръзването


Ежегодно сланите нанасят големи щети върху земеделските култури. От първостепенно значение е предприемането на мерки за превенция на измръзването и минимизиране загубите в производството. Различни  са мерките, които трябва да се предприемат. Например, при трайните насаждения изборът на място, сортове и култура предопределят цялостното развитие на производството. В практиката често тези фактори не са взети под внимание, а дори и това да е направено — те се оказват недостатъчни в борбата със сланите. Превенцията е набор от комплексни решения, които минимизират негативните икономически последствия от измръзването. Джи Ти Кемикълс (САЩ) създаде Стоп Фрийз —продукт, който редуцира точката на измръзване на цитоплазмата и прави културите по-устойчиви на ниските температури. При разработката на Стоп Фрийз са поставени две основни цели – осигуряване на оптимална защита на културите, които са високорискови по отношение на измръзването и осигуряване на оптимални количества хранителни вещества, с цел правилното протичане на процесите цъфтеж и оплождане, с което да се гарантира залагането на максималния добивен потенциал на културата.

Какви са ползите от употребата на Стоп Фрийз?

Стоп Фрийз е ефективно, мощно защитно средство за борба с негативните последствия по земеделските култури причинявани от  слани.

Стоп Фрийз осигурява на растенията основни градивни единици на протеина. За правилното протичане на цъфтежа и оплождането са необходими богатите на цистеин протеини, в синтеза на които азотът играе важна роля.

Стоп Фрийз осигурява важни компоненти за формирането и транслокирането на скорбяла, захари и мазнини. Поддържа баланса на соли и вода в клетката – ключов фактор за по-голяма устойчивост на измръзване.

Стоп Фрийз осигурява компоненти за правилното протичане на цъфтежа, формирането и подсилването на клетъчната стена, транспорта на захари и синтеза на хормони.

Стоп Фрийз осигурява градивни елементи на клетъчните стени и енергийни депа. В борбата с измръзването, те повишават плътността на цитоплазмата и здравината на клетъчната стена.

Стоп Фрийз осигурява хумусен фактор, който стимулира производството на антиоксиданти в растенията, които от своя страна редуцират наличието на свободни радикали и предпазват клетката от увреждане.

Стоп Фрийз доставя на растението аминокиселини – мощно средство за повишаване устойчивостта на растенията към стресови фактори, като измръзване, високи и ниски температури, засушаване.

Стоп Фрийз доставя на растението микроелементи, участващи в процеси като дишане, фотосинтеза, фиксация и асимилиране на макроелементи, и които са част от защитния механизъм на растенията срещу измръзване и засушаване.

Стоп Фрийз е течен серум, осигуряващ защита срещу неблагоприятните последствия от сланите върху добива и качеството на продукцията.

 Стоп Фрийз редуцира точката на измръзване, което осигурява висока възвръщаемост и висококачествени добиви.

Стоп Фрийз осигурява изключително необходимите макро- и микроелементи за оптималното протичане на цъфтежа и оплождането.

Стоп Фрийз е мощно средство за превенция и бързо възстановяване на растенията от стресови фактори.

 По материали на Тангра България