Пчелина

Сортове пшеници с висок потенциал за добив


Много земеделски производители често си задават въпроса дали е възможно по-нататъшно повишаване на продуктивността на земеделските култури. Това е едно от направленията, в които работи ДЗИ – Генерал Тошево. Съчетаването на висока продуктивност с високо качество на пшеницата винаги е било основен приоритет на селекционната програма в Института. Въпреки липсата  на политика и преференциални цени за качество в България, основната цел е създаването на сортове, които да са високопродуктивни и да реализират целия си потенциал при климатичните условия на страната, да са с добри брашномелни и хлебопекарни качества. При отглеждане на зърнено-житни култури изборът на подходящ сорт е важен фактор, който определя ефективността на производството. А точно такъв богат и разнообразен избор има в Добруджански земеделски институт. Селекцията в Института винаги е била на високо ниво и по отношение на студоустойчивостта – ниво на сортове Безостая 1 и Мироновская 808. Акценти са и също така висока сухоустойчивост, устойчивост на основните болести и толерантност на стресови фактори.

ДЗИ произвежда посевен материал от 41 сорта зърнено-житни култури, от които 26 сорта обикновена пшеница, 8 тритикале, 2 ечемик и 5 твърда пшеница. От сортовете пшеница, на които се извършва семепроизводство, 24% са от групата на силните пшеници, а 43% са средни с повишена сила. Безспорни селекционни постижения на Института са новите сортове, които съчетават високо качество и добив. Такива са Пчелина и Мерилин. И двете пшеници са осилести, средно ранни. Двата сорта притежават много добро съчетание между всички качества, свойства и признаци, които са задължителни за зимните сортове пшеници – продуктивност, качество, устойчивост на болести и толерантност на стресови условия. Подходящата посевна норма е 500-550 кълняеми семена/м2. Нямат специфични изисквания към прилаганата агротехника. Добивът мокър глутен варира в границите на 27,2-28,7%, протеиновото съдържание 12,74-13,3%, а хектолитровото тегло достига 81,8-84 кг. Средно от последните три реколтни години полученият добив от Мерилин е 750 кг/дка, а от Пчелина 830 кг/дка. През реколтната 2017 сорт Пчелина реализира добив от 1060 кг/дка, а сорт Мерилин – 820 кг/дка. И двата сорта притежават висока устойчивост на полягане.

Пчелина

В страната има огромно разнообразие от сортове с различен произход. Изборът е важен и определя ефективността на производството. Не е доказано в производството, че чуждестранните сортове наистина притежават по-висок продуктивен потенциал в условията на България в дългосрочен план (5-10 год.). Напротив, повечето от тях се изявяват добре само през отделни години, когато условията са възможно най-близки до тези, в които са създадени. Студоустойчивостта и сухоустойчивостта на българските сортове са значително по-високи по същата причина, че те са създадени при условията на българския климат. Качеството на вносните отстъпва значително от това на българските сортове. Нашите притежават разнообразие по всички важни за фермерите биологични и стопански качества (продуктивност, качество на зърното, ранозрелост, устойчивост на полягане и др.) и са доста пластични и адаптивни. Това са факти, които са съществени и важни за производителите на зърно и трябва да се имат предвид при избора на собствена сортова структура. Разнообразната сортова листа на ДЗИ дава тази възможност. Сортовете ни са с доказана адаптивност и се отличават с баланс между продуктивен потенциал и стабилност при реализирането му при неблагоприятни условия на отглеждане. При условията на нарастваща конкуренция е очертана нова визия на селекционната програма на зърнено-житните култури. Нова е и стратегията за подобряване на комплекс от признаци, включително и структурата на добива. В съответствие с традициите обаче акцентът остава – висока ефективност в производството, внедряване на продукти, от които се получават качествени храни.

Агр. Румяна Александрова

ДЗИ, Генерал Тошево