Гъмза

Сортове лози на Институт по лозарство и винарство – Плевен


 

Кандидат – клон  Гъмза №5

Гъмза

Гъмза № 5 е къснозреещ червен винен сорт. Гроздето узрява в края на септември и началото на октомври. Гроздът е средно голям, цилиндрично-коничен, с крило, сбит. Средната маса на грозда е 380 гр. Зърното е почти сферично, при сбитите гроздове деформирано. Кожицата е тънка, крехка, тъмносиня, с обилен восъчен налеп. Консистенцията е месеста, а вкусът хармоничен. Средната маса на зърна е 3,5 гр. Лозите са със среден до силен растеж, висока родовитост и добив. Клонът не е склонен към изресяване и милерандрира. Чувствителен е на гъбните болести мана и оидиум и е силно чувствителен към сиво гниене, особено в години с дъждовна есен. Не е устойчив на ниски зимни температури, но има висока възстановителна способност. Поради ниската студоустойчивост се препоръчва да се отглежда приземно при формировки – чашовидна и единичен Гюйо. В райони без екстремно ниски зимни температури може да се отглежда на стъблени формировки с къси плодни звена – на чепова.

Бели десертни сортове лози

Супер ран Болгар

Супер тан Болгар

Получен е чрез кръстосването на сортовете Италия и Янтър в Институт по лозарство и винарство-Плевен. Листът е средно голям, петделен, силно нарязан и гол. Гроздът е средно голям до голям (17,2/10,1 см), коничен, рехав до полусбит. Средна маса е 250-300 гр. Зърно е много едро (24,6/17,3 мм), продълговато, към върха слабо заострено, а  масата е – 4,0 – 5,0 гр. Кожицата е тънка, еластична и жълтозелена до кехлибарена. Консистенцията е месесто-хрупкава и нежна, а вкусът – хармоничен. Гроздето узрява през първата половина на август. Лозите са със силен растеж, добра родовитост и добив. Проявява склонност към изресяване и милерандаж. Чуствителен е на мана, оидиум и ниски зимни температури. Гроздето има добра устойчивост на сиво гниене. Поради ниската студоустойчивост се препоръчва да се отглежда приземно при формировка единичен или двоен Гюйо. Може да се отглежда на стъблени формировки в някои райони и микрорайони, където през зимния период не падат много ниски температури. Сорт Супер ран Болгар се развива и плододава добре, присаден върху подложките Рупестрис дю Ло и Берландиери х Рипария СО4. Гроздето е с много добра транспортабилност. Подходящо е за консумация в свежо състояние.

Плевен

Плевен

Получен е чрез кръстосването на сортовете Италия и Янтър в Институт по лозарство и винарство-Плевен. Листът е средно голям до голям, петделен, средно до силно нарязан, гладък и гол. Гроздът е средно голям до голям (19,0/13,7 см), коничен, най-често крилат, разклонен и рехав. Средната маса е 220-300 гр. Зърното е едро до много едро (24,0/17,0 мм), продълговато, почти цилиндрично, понякога прищипнато в средата (пашкулообразно), с маса – 6,0-7, 0 гр. Кожицата е дебела, крехка, жълтозелена до кехлибареножълта. Консистенцията е месестохрупкава, а вкусът – хармоничен, неутрален, с тревист привкус. Гроздето узрява в началото на август. Лозите са със силен до буен растеж, със задоволителна родовитост и висок добив. Склонен е към изресяване. Чувствителен е на мана, оидиум и ниски зимни температури. В години с повишена почвена и въздушна влажност и след дъжд през периода на узряване на гроздето е склонен към напукване на зърната и към сиво гниене. Препоръчва се да се отглежда приземно при формировка единичен или двоен Гюйо. В по-топлите микрорайони може да се отглежда и на стъблени формировки, като се оставят по-къси плодни пръчки. Сорт Плевен се развива и плододава добре, присаден върху всички подложки разпространени в страната. Гроздето е с много добра транспортабилност. Подходящо е за консумация в свежо състояние.

Брестовица

Брестовица

Получен е чрез кръстосването на сортовете Италия и Янтър в Института по лозарство и винарство-Плевен. Листът е средно голям, петделен, дебел, нагънат нагоре улейообразно, силно нарязан, мрежесто набръчкан, а отдолу слабо четинест. Гроздът е средно голям (16,4/10,1 см), коничен, често с едно крило, полусбит до рехав. Средната маса е 300-320 гр. Зърното е много едро (27,4/19,6 мм), продълговато, с маса около 8,0 гр. Кожицата е дебела, еластична, жълтозелена до кехлибарена, с обилен восъчен налеп. Консистенцията е месеста, а вкусът хармоничен и слабо мискетов. Гроздето узрява през втората половина на август. Лозите са със силен растеж, добра родовитост и добив. Склонен е към изресяване и милерандаж. Чувствителен е на мана и оидиум. Гроздето му има добра устойчивост на напукване и сиво гниене. Има слаба устойчивост на ниски зимни температури. Препоръчва се да се отглежда приземно при формировка единичен или двоен Гюйо. Сорт Брестовица се развива и плододава добре, присаден върху подложката Шасла х Берландиери 41 Б. Гроздето има добра транспортабилност. Подходящо е за консумация в свежо състояние.

По материали на ИЛВ, Плевен