BADA_Atinapack_1

Смисълът от сортиране и опаковане на продукцията


Селскостопанските продукти, особено плодовете и зеленчуците, представляват важна част от търговията както в национален, така и в международен план. Сред операциите по прибиране на реколтата, от всички манипулации на плодовете и зеленчуците, сортирането играе важна роля за отстраняване на нежеланите или чужди частици от събраните култури на различни фракции. Класирането е сортиране или категоризиране на плодове и зеленчуци в различни сортове според размера, формата, цвета и обема, за да се постигне висока цена на пазара. Освен класирането, другите операции след прибиране на реколтата, като предварително охлаждане на продуктите за намаляване на топлината от полето, обработки и опаковане и т.н. също са от решаващо значение за успеха на Вашия продукт на пазара.

Продуктите, доставяни на много пазари, често имат променливи характеристики и понякога могат да се доставят незрели или да съдържат изсъхнали, повредени и изгнили продукти. Доставката на такава продукция обикновено води до по-ниски цени. По този начин систематичното класиране е предпоставка за ефективно предлагане на пазара на плодове и зеленчуци. Повредените и неправилно оформени продукти трябва да бъдат сортирани според техните размер, тегло, форма, цвят, зрялост и т.н. Плодовете или зеленчуците могат да бъдат класифицирани в допълнителни модни, висши и стандартни сортове или клас I, II и III, съответно.

Предимствата на сортирането и опаковането са: Сортираната продукция достига по-добра цена на пазара; Сортирането помага да се развие по-голямо доверие между купувачите и производителите; Увеличаване маркетинговата ефективност с улеснени покупка и продажба на продукция без личен подбор; Тежките маркетингови разходи за опаковане и транспорт могат да бъдат избегнати чрез сортиране; Увеличаване на печалбите на дистрибуторите; Увеличаване на печалбите на производителите; Сортирането подобрява еднородността на продукта в рамките на определен клас и служи като основа за цената; Удължаване на срокa на годност след сортиране и опаковане.

Сортирането на плодовете и зеленчуците обикновено се извършва въз основа на физически характеристики като тегло, размер, цвят, форма, специфично тегло и отсъствие на болести. За пресния пазар известните методи за класифициране на плодове и зеленчуци са ръчно или машинно сортиране. И при двата метода продукцията се сортира въз основа на размера. Системите за електронно сортиране обаче спомагат за бързото манипулиране на продуктите и се използват успешно в по-големи производства. Процесът на сортиране е напълно механизиран.

Плодовете и зеленчуците обикновено се класифицират въз основа на държавни, федерални и международни стандарти. Всяка държава е определила свои собствени стандарти от различни степени според пазарните изисквания.

По материали на Атинапак ЕООД