ИРГР Садово

Семена от Институт по растителни генетични ресурси „Константин Малков“, Садово


 

Култура, категория Сорт Характеристика
Пшеница, Б и С1 Победа Силна пшеница, качество и студоустойчивост
Пшеница, Б и С1 Садово 1 Пластичен, стабилен добив по години
Пшеница, Б и С1 Фермер Отлично качество на зърното и пластичност
Пшеница, Б и С1 Боряна Пластичен, „икономичен“, за по-слаби почви
Пшеница, Б, С1 и С2 Гея 1 Много високодобивен, нисък за интензивно отглеждане
Пшеница, Б и С1 Царевец Много високодобивен
Пшеница, С1 и С2 Мургавец Високодобивен, осилест
Пшеница, С2 Гизда Пластичен с висока продуктивна братимост
Пшеница, Б и С1 Николай Нов, устойчив на болести
Пшеница, С1 Никибо Нов, високодобивен
Твърда пшеница, Б и С2 Деница Нисък, зимоустойчив
Ечемик, Б Поток Зимоустойчив, двуреден
Тритикале, Б и С2 Рожен За фураж и смески с грах
Овес, Б и С2 Калоян Зимен, плевест
Овес, С1 Катан Зимен, плевест
Овес, Б Мина Пролетен, голозърнест
Ръж, Б Милениум Единствен български сорт
Грах, Б и С1 Мир Зимен, фуражен за смески и зелено използване

Уточнение за категорията: Б – Базови (елитни) семена; С1 – Сертифицирани семена първо размножение; С2 – Сертифицирани семена второ размножение

Цените са както следва: за базови семена – 750 лв./т без ДДС при покупка на семена до 10 т. и 720 лв./т за над 10 т. Семената от С1 се предлагат на 500 лв./т, а на С2 на 480 лв./т без ДДС.

 

ЗА КОНТАКТИ:

Телефакс: 032/ 62 90 26, GSM: 0889 719 516

АДРЕС: 4122 гр. Садово, ул. Дружба № 2, обл. Пловдив

Е-mail: ipgrsadovo@abv.bg