download

Седмица на гората


Тази Седмица на гората ще бъде отбелязана за 96-ти път. Вече стартирахме една от инициативите, посветена на празника. Тя е част от информационно-образователната кампания, която Изпълнителната агенция по горите провежда с подрастващи от години. Имаме разбирането на преподаватели, учители и родители, които винаги съдействат в тези наши изяви. Нарекохме кампанията „Бъди посланик на гората“ . защото главни герои в нея са децата, които участваха в наши миналогодишни кампании. Чрез тях достигаме до техните съученици. Именно те стават носители на посланията ни. Ще им предоставим кратки видеа, посветени на горската професия и дейностите, които се извършват в горите, като по този начин отново ще бъдем заедно, макар и виртуално, чрез онлайн уроци.

Кампанията се осъществява освен от Агенцията по горите и от всички нейни структури – природни паркове, регионални дирекции, лесозащитни станции, горски семеконтролни станции. Обхваща учебни заведения в много области и общини като освен до големите градове – София, Перник, Пловдив, Шумен, Благоевград, Смолян, Бургас, Варна, Враца. Опитваме се да достигнем и до децата в малките населени места – имаме нпосланици на гората в община Кубрат, селата Сеслав, Беловец и Юпер.

На 21 март стартира още една наша инициатива, насочена към децата – онлайн викторина „Учим и знаем за българската гора“.

В следващите три седмици на фейсбук страницата и електронната страница на Агенцията ще бъдат публикувани интересни факти за гората и природата.

Децата, които са любопитни, търсят знания и информация ще могат да прочетат и научат по нещо ново, нещо различно и ценно за българските гори. В последния ден от Седмицата на гората, 11 април ще им дадем възможност да проверят своите знания чрез онлайн анкета.

И двете инициативи ще намерят своето продължение през Седмицата на гората, която е възникнала в далечната 1925 г. като празник на залесяването. С доброволния труд на стотици хора са извършвани мащабни залесявания в различните кътчета на България. Преди 96 години през април стотици учители и ученици залесяват в парковете и покрайнините на София.

Затова всяка година при провеждането на Седмица на гората участват деца, ученици, студенти.

Времената, в които живеем днес, са трудни – не дават повод за празници. Независимо, че не можем да се съберем, чрез планираните инициативи ще се опитаме да постигнем онази масовост, характерна за празника през годините. Ще направим обективна равносметка за това как и доколко изпълняваме своите отговорности и задължения за развитието и опазването на нашите гори, пазим ли духа на празника на залесяването от далечната 1925 година. Ще се обърнем към историята на горската служба, която е на повече от 140 години и имената на лесовъдите, които са я написали с делата си. Ще покажем работата на горския служител днес. Всичко е предвидено за виртуална среда.

По материали на ИАГ