DSC_9508

Седмицата на гората бе отбелязана и със залесяване на Витоша


Млади фиданки от бук, бреза и зимен дъб се появиха на мястото на освободени след нападение от корояд площи в землището на с. Кладница, в района на ДЛС Витошко – Студена, в териториалния обхват на Югозападно държавно предприятие. В акцията по залесяване са участвали повече от 100 горски служители от Изпълнителна агенция по горите, МЗХГ, Югозападно горско предприятие, ДПП Витоша, представители на партньорски организации, съобщиха от пресцентъра на ИАГ.

„Фактът, че инициативата е част от многобройните залесявания, които се извършват тези дни в страната и е знаково събитие в програмата на Седмица на гората 2018 г. е показателен за важността на тази горскостопанска дейност“, е заявил инж. Григор Гогов, изпълнителен директор на ИАГ. Започнало е своевременно и приоритетно възстановяване на горската среда чрез залесяване и подпомагане на естественото възобновяване в засегнатите от болести и вредители насаждения. През 2018 г. е предвидено залесяване на около 15 000 дка горски територии държавна собственост, от които – 5 300 дка гори, засегнати от болести, вредители, пожари и други природни въздействия. Отделно се залесява в общински горски територии.

Връчени са и станалите вече традиционни награди на партньорски организации за съвместна работа при опазване на горските територии.  За съществен принос в разкриването на посегателства и установяване на незаконни практики, извършвани в българските гори е награден комисар Михаил Златанов – заместник-директор на дирекция „Жандармерия“. Младши експерт Георги Парасков – началник дежурна смяна в РСПБЗН – Сандански е получил награда за проявен професионализъм и активно участие в погасяване на горските пожари, възникнали през 2017 г. на територията на благоевградска област. Връчени са и журналистически награди.