Prezentacia

Русенския университет „Ангел Кънчев“ домакинства уебинар на тема „Дигитална трансформация на образованието“


 

На 10 юни 2020 г., Русенският университет „Ангел Кънчев“ домакинства в онлайн системата „Big Blue Button”, уебинар на тема „Дигиталната трансформация на образованието“. Това е първото от поредица събития, организирани от Aкадемичната общност по компютърни системи и информационни технологии (АОКСИТ). Модератор на уебинара беше академик Петър Кендеров (БАН). На днешното първо издание на инициативата беше представена визията на Русенския университет за образователния модел след пандемията от COVID-19.

В началото на уебинара академик Кендеров обърна внимание на това, че образователната система в спешен порядък е преминала към модел, различен от досегашния. Целта на инициативата е да бъдат обменени идеи и опит, за да бъде усъвършенстван създаденият модел, който да е устойчив при възникването на бъдещи предизвикателства, сподели още той.

Заместник-министър Карина Англеиева поздрави всички участници, които бяха повече от 60. Тя сподели, че Covid-кризата наистина е отключила по-ускореното дигитализиране на образованието. Призова академичните експерти открито да споделят опит и мнение, за да бъдат  формулирани ясни цели за дигиталните промени в образованието.

Ректорът на Русенския университет чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев също поздрави инициаторите на уебинара. Той призова към споделяне и обединяване на достигнатия опит, с цел формулиране на общи цели, които да бъдат постигнати. Чрез съвместни инициативи като тази, може да бъде обединен университетският потенциал, с цел подпомагане на училищното образование и достигане на максимален ефект, завърши той.

Проф. Ангел Смрикаров представи визията „СМЕСЕНОТО ОБУЧЕНИЕ – ОСНОВЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН МОДЕЛ СЛЕД ПАНДЕМИЯТА“, с автори проф. д-р Ангел Смрикаров, доц. д-р Диана Железова от Русенския университет и проф. д-р Румен Трифонов от Технически университет, София. Проф. Смрикаров изложи тезата, че трябва да бъде намерен подходящ модел на съчетание между традиционното и дистанционно (синхронно и асинхронно) обучение. Това е наложено от постоянно развиващите се технологии и дигиталното поколение, което расте, живее и се обучава чрез тях.

След презентацията представители на академичната общност се включиха в дискусия и споделиха опит. Сред тях бяха проф. Георги Тотков, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, доц. д-р Веселина Недева, Тракийски университет, Стара Загора, проф. Андрей Захариев, Стопанска академия „Д. А. Ценов“, Свищов, капитан асистент доктор Явор Здравков Дечев, Висше военноморско училище „Никола Вапцаров“.