РУ

Русенският университет трансферира иновационни образователни технологии от Европа към Централна Азия


Брюксел одобри 5-то предложение на Русенския университет за създаване на мрежа от университети. Но този път тя не е чисто европейска, а евроазийзка, защото в нея са включени по няколко университета от пет централноазиатски страни – Казахстан, Киргистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Целта на проекта е, модернизиране на системите на висшето образование на тези страни чрез активно и ефективно прилагане на иновационните образователни технологии. Всред основните задачи на проекта са разработването на Концепция за адаптиране на образователната система към дигиталното поколение и съставяне на нейна основа на Програма за дигитална трансформация на образованието. Поради тази причина в проекта са включени и образователните министерства на партньорските страни, които ще бъдат представяни от ресорните зам.-министри.

Проектът е на 2-ро място от общо 6 одобрени проекта при няколко десетки подадени заявки.

Одобряването на този мащабен проект е още едно признание за лидерската роля на Русенския университета в областта на ИКТ-базираните образователните иновации, които се развиват и внедряват в него от 2000 г. насам.

проф. д-р Ангел Смрикаров,

Русенски университет „Ангел Кънчев“