РУСЕНСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ СКЛЮЧИ РАМКОВИ ДОГОВОРИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С МГ „БАБА ТОНКА“ И ПЧСОУ „ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ“


Днес, 21.09.2021г., дългогодишната съвместна дейност на Русенския университет с МГ „Баба Тонка“ и ПЧСОУ „Леонардо да Винчи“ беше подкрепена с подписване на рамкови договори. Университетът партнира със средните училища, като заедно работят по национални и международни проекти в различни области на науката. Подписаните договори са един нов етап в съвместната работа, който ще укрепи връзката средни училища-университети.
Договорът с МГ „Баба Тонка“ е в резултат на продължителното сътрудничество с Русенския университет в областта на информатиката, информационните технологии, математиката, предприемачеството и др. От учебната 2021/2022 година в профилираното обучение по Информатика в МГ „Баба Тонка“ се включват преподаватели от катедрите „Информатика и информационни технологии“ и „Компютърни системи и технологии.“
Русенският университет и ПЧСОУ „Леонардо да Винчи“ имат множество реализирани проекти по национални и международни програми. Последният такъв проект е „Speech and Language Pathology Interactive Tools for Teachers at Initial Education“ /“Иновативни инструменти за учители и деца в начално образование“/, 2017-1-BG01-KA201-036295, финансиран по програма „Еразъм+“, който е сред отличените проекти с Европейска награда за иновативно обучение в категория „Образование и грижи в ранна детска възраст“. През учебната 2021/2022 година в профилираното обучение по предприемачество в ПЧСОУ „Леонардо да Винчи“ се включват преподаватели от катедра „Мениджмънт и социални дейности“.