АУ

Растително здраве: роля, значимост и перспективи


Началото на растителната защита, като част от селскостопанската наука, е поставено на 16 януари 1896 г. от указ на княз Фердинанд I, с който се утвърждава Законът за мерките против филоксерата и за възобновяването на опустошените от нея лозя. Тази дата е чествана като професионален празник на растителнозащитника за първи път през 2006 г. в аулата на Аграрния университет –Пловдив.

На 16 януари 2018 г. празникът на растителнозащитника, организиран  от Българска агенция по безопасност на храните, съвместно с Българската Асоциация за Растителна Защита (БАРЗ) и Асоциация Растителнозащитна Индустрия България (АРИБ), ще бъде отбелязан в 7-ма аудитория на Аграрен университет – Пловдив, който отново ще е домакин на честването.

Празникът тази година е под мотото „РАСТИТЕЛНОТО ЗДРАВЕ: РОЛЯ, ЗНАЧИМОСТ И ПЕРСПЕКТИВИ“

ФАО (Организацията по прехрана и земеделие) определи 2020 година като година на Растителното здраве и си постави за цел да насочи вниманието към значението на растителното здраве за решаването на глобални проблеми, като глада, бедността и замърсяването на околната среда.

Проф. В. Харизанова, АУ, Пловдив