Акрамет 2017 141

Растителна имунотехнология при нахута


През последните години нахута се превърна в масова и атрактивна култура с висока рентабилност. Земеделците, които имат опит в отглеждането  му, знаят много добре, че бактериозите, гъбните заболявания и особено кореновото гниене са много опасни при тази култура и са фактор за лимитиране на добивите.

След двегодишни изпитания, от Научно-изследователски и технологичен център по земеделие „Плантис“ –  гр. Разград,  можем да потвърдим, че тези заболявания при нахута  се контролират  не само по химичен път, но и чрез имунната система на самите растения като  се генерира временна устойчивост към тях. Средството за контрол е  Акрамет Ултра – уникална комбинация между растителна имунна технология и листен тор, разработка на нашия център. Продуктът формално спада към листните торове, защото все още в земеделската практика няма обособена група на имуномодулатори предназначени за самостоятелен контрол на фитопатогените. Акрамет Ултра повишава активността на всички дялове на растителния имунитет и за около 30 дни предизвиква устойчивост на растенията към организми синтезиращи хитин: гъби, бактерии и насекоми. Растенията синтезират по естествен път инхибитори на синтеза на хитина, които блокират изграждането на клетъчната стена на патогените и външния скелет на насекомите. Под действие на Акрамет Ултра растенията синтезират инхибитори и на енергийния синтез в гъбите и бактериите. Заболявания като кореново гниене и бактериози, които са трудни за овладяване по химичен път, чрез растителния имунитет могат да се овладеят напълно. При тях Акрамет Ултра има лечебен ефект в доза 400 г/дка. Добре е да се започне с третиране на семената – 300 г Акрамет Ултра/100 кг семена от нахут заедно с инсектицида против телен червей. Първото вегетационно третиране се извършва при достатъчно развитие на биомасата, за да поеме Акрамет Ултра – 300 г/дка. Следващите третирания са през 25-30 дни с 400 г/дка. През 2017 г това действие на Акрамет Ултра беше доказано на стотици декари нахут заболял от кореново гниене или бактериози.

През настоящата година съсредоточаваме усилията си върху разработка на комбинирана технология – Акрамет Ултра и вегетационен хербицид, подобна на тази при слънчогледа, чрез която да се реши или облекчи проблема с плевелите. За тази цел ще разчитаме на съдействие от земеделците.

Растителните имунотехнологии имат голямо бъдеще в растениевъдството и постепенно ще се утвърдят като надеждно средство за растителна защита както самостоятелно, така и в съчетание с пестициди. 

Ивелин Желязков,

управител на НИТЦЗ „Плантис”, гр. Разград