РАБОТНИ СРЕЩИ В СМАРТ УНИВЕРСИТЕТ ХАМДАН БИН МОХАМЕД, ДУБАЙ, ОАЕ


На 12 и 13 декември 2021 г. ректорът на Русенския университет акад. Христо Белоев, дтн беше на работно посещение в Смарт университет Хамдан Бин Мохамед (Hamdan Bin Mohammed Smart University) Дубай, Обединени Арабски Емирства. Срещите в университета бяха организирани със съдействието на посланика на Обединените Арабски Емирства в Република България Н.Пр. Султан Рашид Султан Алкайтооб Алнуаими.
Президент на университета е Н. Х. Шейх Хамдан бин Мохамед Бин Рашид Ал Мактум, престолонаследник на Дубай. От страна на домакините участие в срещата взеха още: проф. Набил Байдун, зам.-ректор по академичните въпроси; проф. Райед Авдех, зам.-ректор по технологии и развитие; г-н Разград Дахам, директор на дирекция по бизнес и развитие; директора по международните въпроси, ръководители на отдели, сътрудници и др.
Срещата започна с представяне на двете образователни институции – тяхната организационна структура, интелигентните им кампуси, информационните системи, които осигуряват обучението, функционалните взаимодействия между отделните звена.
По време на дискусиите двете страни договориха подписването на рамков договор за сътрудничество. В него се предвиждат съвместни дейности в областта на академичния обмен на студенти и преподаватели, работа по общи проекти и публикуване на научни резултати в реферирани списания.
Смарт университет Хамдан Бин Мохамед предлага 21 акредитирани академични програми в областта на бизнеса, управлението на качеството, образованието, здравеопазването и околната среда. Мисията на висшето училище е да насърчава култура на качество, иновации и изследвания чрез смарт (интелигентно) обучение.