Bayer Media Fair

„Пътят на храната: от семенцето до чинията“


На 3-ти септември Байер България проведе събитие, посветено на бъдещето на устойчивото земеделие и на тема „Пътят на храната: от семенцето до чинията“ в София.  Участие в интерактивния формат взеха: Габор Равицки, управител и търговски директор дивизия Кроп Сайанс, Байер България с тема: „Бъдещето на устойчивото земеделие“, Ивелин Тончев, мениджър техническо развитие и регистрации, дивизия Кроп Сайанс,  Байер България с тема: „Безопасност на храните“, Елеонора Маркова, маркетинг мениджър, дивизия Кроп Сайанс, Байер България с тема: Дигитално земеделие – успешни по устойчив начин“ и доц. д-р  Божин Божинов, ръководител катедра „Генетика и селекция“, Агрономически факултет, Аграрен университет Пловдив с тема: „Съвременни селекционни методи“.

В доклада си Габор Равицки обърна внимние на прогнозите, че до 2050 г. на планетата ще има 9 милиарда жители. затова земеделието се нуждае от иновации, за да посрещне бъдещите предизвикателства, свързани с изхранването на населението на планетата, тъй като делът на обработваемата земя не се увеличава. Бъдещето на хранителните ресурси зависи от развитието на устойчивото земеделие. Хората се нуждаеят от нови модерни технологии, за да произвеждат повече и по-качествена храна от обработваемата земя, с която разполагат. Мисията на Байер е „Наука за по-добър живот“ и компанията поема отговорност за развитието на модерното земеделие по устойчив за хората и планетата начин. Тя постоянно инвестира в научноизследователска и развойна дейност, за да предложи за земеделските прозиводители решения, които да им помогнат за оползотворяване на повече земя и добиви.

Ивелин Тончев представи последствията от климатичните изменения . Те са причината всяка година да се губи голямо количество от  произведените земеделски продукти. Успоредно с това, всяка година общата площ на обработваемата земя в световен мащаб намалява с приблизително 120 милиона декара. Модерните технологии в растителната защита помагат за увеличаване на добива от органичено количество земя. Инвестициите на Байер в научноизследователска и развойна дейност помагат това да се случва по отговорен и безопасен за хората и планетата начин.

Експертите от  Байер се стремят към създаване на повече интелигентни дигитални инструменти, които да направят земеделието още по-свързано и да улесняват съхранението на ресурси, защитата на реколтата и опазването на околната среда.

В Байер се търсят нови решения заедно със земеделските производители, за да интегрират данните от техните полета в икономически по-изгодни за тях резултати. Науката и иновациите се използват, за да направят живота по-добър, най-вече в областта на здравето и храната. Елеонора Маркова представи демо версия на мобилно приложение, което ще е в помощ на земеделските производители в България от есента на 2018 година.