ПЪРВА ТРАНСНАЦИОНАЛНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ „МАГНИТ ЗА ТАЛАНТИ“ С УЧАСТИЕТО НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ


Необходими са обединени усилия за привличане и задържане на талантливите младежи в градовете и регионите ни.
Кои според младите таланти са съществените фактори, определящи избора им на населено място? Как местните заинтересовани страни могат да направят града си предпочитан за талантливите младежи?

Тези въпроси бяха във фокуса на обсъжданията по време на първата транснационална среща по проект DTP3-454-4.1 TalentMagnet (‘Магнит за таланти’), финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 г., която се проведе на 14-15 септември 2021 г. в Ниредхаза, Унгария. В събитието, включващо дискусии с талантливи младежи, представители на бизнеса, местната власт, образователните институции и неправителствените организации, взе участие и екип от Русенския университет „Ангел Кънчев”.

Представителите на младото поколение са изключително мобилни и са склонни да се установяват в по-големите градове в търсене на атрактивни възможности за работа и обучение и по-добър начин на живот. При все това, те обикновено запазват силната си емоционална връзка с родните си места. Малките и средни градове в Дунавския регион могат да култивират тази емоционална привързаност и да акцентират върху положителните характеристики на населените места, с цел да привличат и да задържат повече младежи.
Това бяха ключовите акценти в срещата по проект TalentMagnet в Унгария. В хода на обсъжданията стана ясно още, че една от най-предизвикателните задачи за общинските и областните администрации е създаването на иновативни политики, многообразие от възможности за работа и функционална бизнес среда, за да се намали изтичането на квалифицирана работна ръка от населените ни места.
Не си струват, обаче, опитите по принцип да спрем младите хора да излизат навън – в столицата или в чужбина, за да придобиват нови знания, умения и опит – напротив, трябва да ги насърчаваме да го правят. Целта е после да направим така, че да им предоставим достатъчно причини и подкрепа, за да се върнат и да приложат наученото в полза на родните си места. За да постигнем това, са необходими целенасочени и съгласувани стратегии и действия за маркетинг и развитие със силен акцент върху брандирането на градовете.
Проектът ‘TalentMagnet’ (‘Магнит за таланти’), в който партньор за България е Русенският университет „Ангел Кънчев”, има за цел да адресира сериозните предизвикателства за демографския и трудовия пазар, като разработи модели, инструменти и планове за привличане и задържане на талантливи млади хора в малките и средни градове в Дунавския регион. В проектния консорциум участват 18 партньори от 12 дунавски държави, сред които регионални и местни органи на публичната власт, неправителствени организации, изследователски центрове и секторни агенции. В рамките на проекта Русенският университет „Ангел Кънчев” ще разработи мобилно приложение с атрактивни и полезни функции за талантливите младежи и местните власти.
Харесайте страницата на проекта в социалните мрежи: https://www.facebook.com/TalentMagnetProject
Проектът се финансира от Европейския съюз (Европейски фонд за регионално развитие, Инструмент за предприсъединителна помощ, Европейски инструмент за съседство и национално съфинансиране).
За повече информация и възможности за сътрудничество:
Проф. дн Михаил Илиев – Ръководител проект – miliev@uni-ruse.bg