Проф. Георгиев: Глобалните климатични предизвикателства извикват решения в световен план


Глобалните предизвикателства, свързани с изменението на климата и влиянието му върху околната среда изискват решения в световен план. Това заяви директорът на Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ) проф. Георги Георгиев по време на кръгла маса на тема „Устойчива употреба на пестициди в контекста на Зелената сделка“. Събитието се проведе днес в онлайн формат и бе организирано съвместно от ЦОРХВ и Аграрния университет Пловдив.
Кръглата маса бе открита от заместник-министъра на земеделието, храните и горите Георги Събев, който информира, че „Европейската зелена сделка“ е резултат от дългогодишни усилия в разработването и приложението на политики за устойчива трансформация към екологосъобразен, ресурсно-ефективен и икономически обоснован начин на живот за гражданите на ЕС.
Основната цел на събитието беше събирането на едно място и постигането на ефективно партньорство между представители на компетентните органи, научните среди, бизнеса и други заинтересовани страни, които да обсъдят най-актуалните решения за интелигентно управление, добри земеделски практики и механизми за подкрепа на решения в контекста на зелената сделка.
Новата Обща селскостопанска политика на Европа, цели гарантирането на по-зелено, по-справедливо и по-гъвкаво европейско земеделие. Това е неизменна част от Европейската зелена сделка, чиято цел е достигането до 2050-та година на нулеви нива на парникови газове, нулево замърсяване и кръгова икономика.
Интегрирането на стратегията „От фермата до трапезата“ в Европейския зелен пакт изисква дългосрочна перспектива и цялостен подход, включващ всички заинтересовани страни и на обществото като цяло, заяви още г-н Събев в приветствието си.
Приветствие поднесе и проф. Христина Янчева, ректор на Аграрния университет, гр. Пловдив.