PGSS, Sitovo_snimka

Професионална гимназия по селско стопанство, с . Ситово


 

Професионалната гимназия по селско стопанство, с. Ситово, е основана в далечната 1991 г. През тези близо три десетилетия, тя трупаше опит и качество на обучение на своите възпитаници. Тук са се изградили като добри специалисти в селскостопанското производство и хранително-вкусовата промишленост множество ученици. Стотици са получили правоспособност за управление на различни МПС – лек автомобил, трактор, прикачен инвентар. В гимназията преподават добре подготвени учители с необходимата квалификация по всички предмети и висок професионализъм. Винаги на първо място е бил стремежът да бъдем в крак с новите технологии и иновации, работа по проекти с еврофинансиране, участие в мероприятия на общинско, регионално и национално ниво. По проект „Еразъм +“ наши ученици и учители проведоха практика в реална работна среда в Унгария.

Гимназията разполага с: модерни кабинети и необходимата за обучението техника; приветливи, уютни, топли и светли класни стаи, предразполагащи към приятен и спокоен учебен процес; компютърен кабинет, оборудван с най- съвременна техника и интернет достъп; видеонаблюдение.

В училището са осигурени безплатни общежитие, транспорт и храна в ученическия стол, и учениците с желание участват в различни проекти и клубни дейности.

През учебната 2020-2021 г. ПГСС приема ученици след завършен 7-ми клас, със срок на обучение 5 години.

Една от специалностите е „Производство и преработка на мляко и млечни продукти“. Професията е „Оператор в хранително-вкусовата промишленост“ и по нея учениците усвояват знания и умения за: контрол на качествените показатели на суровините, полуфабрикатите, спомагателните материали и готовите продукти; правилно прилагане на технологичните инструкции; текущо поддържане на ред и безопасност на работното място; особености при преработка и съхранение на суровини; технология за производство на мляко и млечни продукти.

Втората специалност е: „Пчеларство и бубарство“, професия „Техник-животновъд“ и по тази специалност учениците усвояват знания и умения за: технология на развитие и развъждане на пчелни семейства; извършване на профилактика на заразните заболявания, на неприятелите и вредителите по пчелите и пчелните семейства; отглеждане на копринени буби.

Овладените компетентности позволяват на учениците да работят като окачествители в изкупвателни пунктове, технолози или ръководители на фирми.

Успешно завършилите ученици в ПГСС могат да получат: диплома за средно образование; втора степен на професионална квалификация за специалност „Производство и преработка на мляко и млечни продукти“; трета степен на професионална квалификация за специалност „Пчеларство и бубарство“; правоспособност за управление на МПС, категория „В“ и категории „Ткт“ и „Твк“.

По материали на ПГСС, Ситово