school(2)

Професионална гимназия по аграрно стопанство, Добрич


Професионалната гимназия по аграрно стопанство – Добрич е първото земеделско училище в Добруджа и е създадено през 1906 г. През тази учебна година в него се обучават 180 ученици по специалностите техник на селскостопанска техника и фермер.

Гимназията разполага със 100 дка двор и 1770 дка земеделска земя, предоставена от Държавен поземлен фонд. Учениците провеждат практиките си на своята земя с обновена земеделска техника, закупена от дарения на благотворителни вечери,  на арендатори от Националната асоциация на земеделските производители и от спечелени проекти на МОН.

По програма Еразъм 20 ученици през 2019 г. стажуваха в гр. Миланезе – Италия в биологични ферми и технически работилници.

Завършилите гимназията получават: Диплома за средно образование; Свидетелство за професионална квалификация; Водач на МПС категория „В“ ( любител шофьор); Категория „Ткт“ (водач на колесен трактор); Категория „Твк“ (правоспособност за работа с верижни и колесни машини и инвентар към тях); Категория „Твк – З“ (правоспособност за работа с прибираща самоходна техника).

Всяка година избрани ученици от гимназията участват в състезанието „Млад фермер“, организирано от МОН. При последното провеждане на надпреварата, като безапелационни победители се представиха възпитаниците на училището.

От завършилите гимназията 60% веднага се реализират на работа в земеделските фирми, а останалите 40% продължават образованието си предимно в Аграрен университет – Пловдив, Технически университет – Русе и Технически университет – Варна.

Тази учебна година Професионалната гимназия по аграрно стопанство – Добрич бе отличена за „Принос в механизацията на земеделието“. Директорът на гимназията инж. Господинов получи плакет „Отличие 2019 г.“ от проф. д-р Мартин Банов, председател на Селскостопанска академия. Конкурсът се организира от рекламно-информационен вестник „Земеделска техника“ и се провежда за шести път и основната му цел е да обедини иновации, бизнес, наука и образование за ефективно земеделие.

Професионалната гимназия по аграрно стопанство притежава и се гордее със своите две музейни сбирки на земеделието. Едната е с фотоси и проследява земеделското образование, а другата със земеделска техника от началото на XIX до края на XX век.

По материали на ПГАС, Добрич