ruse

ПРОФЕСИИТЕ „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“ И „АКУШЕРКА“ – НЕОБХОДИМИ И ЗНАЧИМИ В НАЦИОНАЛЕН И СВЕТОВЕН МАЩАБ


През 2021г. се навършват десет години от началото на обучението по специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ в Русенски университет „Ангел Кънчев“ във Факултет „Обществено здраве и здравни грижи“, катедра „Здравни грижи“.
Повече от 300 студенти са се дипломирали и са намерили своята реализация в лечебните заведения на територията на гр. Русе: УМБАЛ „Медика“, УМБАЛ „Канев“, СБАЛПФЗ “Д-р Димитър Граматиков“, КОЦ- Русе и др.
Десетата годишнина от началото на обучението по тези специалности, освен празник е и още един повод да запознаем кандидат-студентите, проявяващи интерес към тях, с необходимостта от тези професии в национален и световен мащаб.
През последните години основен проблем в здравеопазните системи в Р България, страните от Европейския съюз и в световен мащаб е рязко намалелият брой медицински сестри. По данни на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ) в здравната система не достигат около 30 000 медицински сестри, а за да се отговори на приетия стандарт на Международния сестрински конгрес „една медицинска сестра да полага грижи за четирима болни” са необходими 60 000 медицински сестри.
Подобно е и положението с акушерките. На фона на непрекъснато увеличаващият се брой болнични и извънболнични лечебни структури и нарастване на необходимостта от акушерки в България е налице техният недостиг. По данни на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ) в здравната система към настоящия момент не достигат около 4000 акушерки. А, както е известно, акушерката е водещ професионалист в оказването на ефективни пренатални и постнатални грижи и е изключително важна част от лекуващия екип в АГ лечебни структури и клиники. Неотменната й роля в този екип за поддържането на здравето на жената в периода на бременността, раждането и послеродовия период, прави професията на акушерката много необходима, актуална и значима.
Проблемите с недостига на тези кадри са значителни и в световен мащаб, затова Cвeтoвнaтa здpaвнa opгaнизaция (CЗO) пpизoвaвa дъpжaвитe дa cъздaдaт нaй-мaлĸo 6 милиoнa нoви paбoтни мecтa зa мeдицинcĸи cecтpи дo 2030 г., зa дa ĸoмпeнcиpaт пpoгнoзиpaния “глoбaлeн нeдocтиг”.
Значимостта на професията бе отбелязана с респект и признателност чрез издаването на възпоменателна монета и сертификат за националните асоциации на медицинските сестри и членовете на ICN от Международния съвет на медицинските сестри (ICN) и Световната здравна организация (СЗО) на 1 юли 2021 година. Това бе жест, чрез който им се благодари за службата им по време на Международната година на медицинската сестра и акушерката и пандемията от COVID-19.
Значимата роля на медицинската сестра и акушерката се отбелязва и от уважавани български лекари, като проф. д-р Огнян Хаджийски, дм – УМБАЛ „Медика“- Русе, д-р Теменужка Матева – управител ЦПЗ гр. Русе, д-р Айдън Джиниев – общопрактикуващ лекар. Техните изказвания може да се прочетат в сайта на Русенския университет и неговата фейсбук страница.