IJN_sn

Противороево дъно за кошери


За пчелари с повече от 30 кошера, които трудно улавят евентуално роене на пчелите, е подходящо изобретението на специалиста от Института по животновъдни науки в Костинброд доцент Пламен Христов.

В конструкцията на кошера с двойно дъно против роене има специален апарат, монтиран отстрани на кошера, който улавя първите признаци на роене и сигнализира на пчеларя. Дъното улавя излитащия рой пчели и го приютява. Целта му е да замести усилията на пчеларя по време на роевия период. Чрез инфразвуков уред пчелите се подтикват към дъното и когато заемат позиция, електрониката информира кога да се сложи подвижното дъно и да се изолират младите и старите пчели. Така може да става и по време на размножаването на пчелните семейства, може да се улови и визуално. Не се налага да се търсят майки и да се манипулира с отделни рамки. Достатъчно е да се измести подвижното дъно назад и да се постави друга прелка, за да се отделят летящите пчели в отделен обем. Така пчелите започнат да работят и роевото състояние постепенно отминава. Дъното има и допълнителни функции – може да служи и като прашец-уловител и чрез допълнителна техника осигурява прашец с по-добро качество. Може да се използва за стимулиращо подхранване и стимулиране на запасите през зимата чрез поставяне на полумедни пити.

Този уред може да се използва и за стартерно семейство, когато се произвежда пчелно млечице. Тогава е нужно да има голям процент захранени ларви, за да бъде продуктивна работата. Чрез това дъно младите пчели кърмачки се изтикват в долното помещение. За едно денонощие захранят ларвите, след което се връщат обратно и работят пълноценно. Не се налага да се борави с отделни пити, с търсене на майки и с преподреждане на гнездо.

По материали на ИЖН