При проверка на контролните органи в хипермаркет в София се установиха 23 опаковки с кренвирши и още толкова кисели млека с изтекъл срок на годност и подвеждащи потребителите практики


23 опаковки с кренвирши, всяка по 200 грама, 23 кофички кисело мляко, 12 опаковки (125 грама всяка) с моцарела, три броя деликатесен салам (200 грама) и една наденица, тип „македонска“ – 350 грама, с изтекъл срок на годност установиха инспектори на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) при проверка в хипермаркет в град София. Проверката се проведе съвместно от д-р Галя Викьова, заместник изпълнителния директор на БАБХ, инспектори от ОДБХ – София град, председателя на Комисията за защита на потребителите Стоил Алипиев и представители на Националната агенция за приходите. Инспекцията е част от започналите в средата на месец февруари т.г. инспекции на хранителните стоки.
Храните с изтекъл срок на годност веднага са изтеглени от търговска зала. Наложена е възбрана и предстои унищожаването им. Бизнес операторът ще бъде санкциониран с акт за допуснатите нарушения, съгласно законодателството глобата ще бъде в размер между 2 и 4 хиляди лева.
По време на инспекцията са взети 3 проби за лабораторен анализ от сирене, предлагано на насипната витрина в магазина, за установяване наличие на немлечни мазнини и за физикохимичен анализ. Резултатите от изпитването ще бъдат оповестени през следващата седмица.
В обектите инспекторите на БАБХ проверяват по компетентност: сроковете на годност на храните, произходът и съхранението им, в т.ч. дали храни, внесени от трети държави или вътреобщностна търговия в ЕС, са били преопаковани и търгувани като българско производство и други.
По време на днешната инспекция, председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Стоил Алипиев съобщи, че са прави проверка за няколко нарушения. На топла точка/витрина се предлагат хранителни стоки на брой, като липсва информация за цена на килограм. Извършва се проверка за подвеждаща информация в рекламната брошура на търговеца. Санкциите при такива нелоялни търговски практики достигат до 50 000 лв., а при повторност – до 70 000 лв.
В рамките на днешната проверка инспекторите от Националната агенция по приходите (НАП) установиха 2 нарушения по чл. 33, ал. 1 от Наредба Н-18/ 2006 г. на МФ., за разлика в касовата наличност.