15

Природен парк „Сините камъни”


Според една легенда, природното образувание “Сините камъни” в източния дял на Стара планина е създадено от древногръцките богове Зевс и Хера. Простосмъртните харесали творението им и построили в подножието му своя град Сливен. Тази и други легенди можете да чуете за природния парк, намиращ се по пътя София – Бургас.

Уникалната комбинация между релеф, водни течения, флора и фауна, скални образувания и разкриващата се панорама придават на “Сините камъни” специфичен облик. Това дава основание за обявяването на част от Източна Стара планина за лесопарк “Сините камъни” през 1957 година и природен парк “Сините камъни” през 2000 година. На 5 август 2002 г. територията на природен парк “Сините камъни” е увеличена на 11380,8 ха.

3

На територията на парка са съхранени едни от най-добре запазените, представителни горски екосистеми от широколистни гори в Източна България. 82,9% от площта са гори, от които 92,4% са естествени – в голямата си част терциерни (мизийски бук), служещи за местообитания на повечето реликтни, ендемични и застрашени видове. Цялата площ на парка е защитена. В нея са включени и следните защитени обекти: скално образувание “Халката”, пещерите “Змееви дупки”, “Песченик”, “Бъчвата”, “Хайдушката“, вековна букова гора в местност Кушбунар.

„Сините камъни“ е обявен за парк с цел опазването на специфичните екосистеми и на красивата природа. Най-ниската му точка е на около 300 м надморска височина, а най-високата е връх Българка 1181 м н.в. По-високите територии от природния парк се намират в северните му части и са покрити с обширни букови гори. Южните пък са заети от долове и урви. В тази част на парка растителността е рядка и представена предимно от отделни дървета – дъбове и техните спътници.

13

На територията на парка има няколко урбанизирани рекреационни зони, най-известната от които е Карандила. Каран означава здраво място. Вярва се, че който страда от болест и отиде на Карандила, се връща излекуван. Другата такава зона е Даула, където се намира най-източно разположената у нас ски-писта. Третото подобно място, в непосредствена близост до Сливен, е наречено Селището. Тази вилна зона е разположена в най-южната част на парка. В местността „Абланово” се намира пътека на здравето, пригодена за излети на хора в неравностойно положение. Скалното образувание “Халката”, символ на град Сливен и природния парк, може да се види от лифта. Има и пътека до феномена, която е приятна и не прекалено дълга. Стара легенда разказва, че в минали времена тук е имало море и при буря корабите са били привързвани към скалата, за да не потънат. За местността Кушбунар, хората вярват, че болките в очите преминават, ако човек се наплиска с вода от извора.

14

“Сините камъни” е известен и със своите ценни археологически паметници. Тук могат да се видят останки от средновековни крепости и манастири. Намерени са оръдия на труда, старогръцки надписи, говорещи за съществуването на емпорион и светилище с храм на Зевс. В по-късен период са открити печат на княз Борис и административна сграда в крепост “Туида” .

Халката

На територията на парка има популации от защитени редки и застрашени от изчезване представители на флората и фауната. Интерес представляват и обиколките на парка с биологична насоченост, защото на територията му има над 700 растителни вида, част от които са под закрилата на закона. В парка се среща изключително разнообразие от билки. Птиците са най-добре представената група в горските комплекси. Основните са разред пойни (мухоловки, синигерови и др.), а от кълвачоподобните имаме 8 от общо 10 вида установени за страната. От хищните птици тук се срещат скален орел, керкенез, бухал, бeлоглав лешояд и други. Любителите на пеперудите пък могат да се любуват на невероятно красиви техни представители. Голям е броят и на видовете бозайници и влечуги. Тук се срещат и 38 орхидеи, които са 60% от срещащите се в страната.

До  местност  Карандила  може да се стигне с автомобил (по асфалтов път), с лифт и пеша. Насладете се на величествените букове и „Езерото на Карандила”, да си починете или да си направите пикник на беседката, да разгледате някои редки видове, както и да усетите магнетизма на гледката от високите източни скали.

Иглите

Можете да посетите и местност Даула,  която ще ви дари с прохлада в летните месеци и ски удоволствия през зимата. Ако искате да избягате от градското ежедневие и да оставите децата да потичат, отидете в детски кът „Кълвача”, който се намира  над  местността „Кушбунар” или на люлките в местността „Абланово”.  Любителите на фотолова имат огромни възможности пред себе си, като получат ориентировъчна насока от парковата  дирекция, къде и кога да търсят съответния обект. Парапланеристите има няколко места за полет.

В „Сините камъни” можете да разгледате изложба от творби на деца от ежегодния конкурс на Дирекция на природен парк „Сините камъни”, който се организира  по случай „Седмицата на гората”. Тук също така можете да видите дендрологична, ентомологична и хербарийна сбирки. На децата се изнасят презентации, беседи и се прожектират филми за парка и други занимания. Организират се открити уроци, състезания и други мероприятия с цел екологично възпитание.

По материали на ДПП „Сините камъни”