IMG_6039

Преценка на растежа и броя на културите с дрон


Понякога виждате, че културите не растат както сте очаквали особено в началото, което е малко тревожно. Но всичко зависи от земята и преценката може да не е много точна за цялото поле. Може би има начин да промените това усещане, като например да вземете добре информирано решение, а затова и мерките, които ще предприемете ще са адекватни.

Карта, изработена с помощта на дрон и комбинирана с мощен инструмент за анализ, може да замести традиционното обследване, защото ще ви предоставя данни за цялото поле от въздуха. Няма повече да се чудите дали проблемът е само на определено място. За няколко часа може да получите ясна информация за проблемите и да предприемете точни действия в конкретен регион на полето.

Използващите дрон карти могат да добавят приложение към тях, което да им предостави информация за дупки при растежи на цели региони от полето. Тези приложения също могат да изчислят и икономическите загуби или последици от тези проблеми/дупки при растежа. Те са най-вече ефективни при редови култури с поне 20 см отстояния между корените. Тези карти могат да се изготвят още в ранен растеж, когато културата е на около 15 см над повърхността на земята.

Конкретно, някои приложения предлагат: броене на културите (най-вече редови), помощ при забелязване на болести, идентифициране на плевели и още някои допълнителни функции – като например големината на листото/културата, което би помогнало за по-точно време за жътва.

В допълнение на оценка на растежа картите от дрон биха могли да бъдат използвани за следене на засаждането на сезонните редови култури като доматите например. Не само че дават информация по-бързо от наземното обследване и използват по-малко работна ръка, но благодарение на алгоритмите резултатите са постоянни и може да им се има доверие. Често резултатите са изложени в кратки и ясни отчети, чрез които много бързо могат да се вземат правилните решения.

Димитър Глушков,

Дрон сървиз провайдър ООД