1544175396ypwwtm

Преценка на развитието на културите чрез дрон технология


В земеделието времето за реакция често е решаващо. Докато събираме информация за растежа на културите и след това я анализираме, могат да минат дни, дори седмици.

Дроновете, от друга страна, помагат за изработката на карти на полета с много детайли. Това действие може да стане за часове, дори минути в определени случаи. Някои програми позволяват да се визуализира проблемът на място и да се реагира адекватно. Избягва се предполагането, което струва средства, ако не се уцели правилно. Работи се с реални данни за растежа дори и да има заболявания по културите. Общо се придобива ясна картина за състоянието на културата в момента на полето, но също така и за по-детайлен анализ след това. Ето пример за такава карта и неравномерен растеж:

карта 1

Как работи алгоритъмът за оценка на състоянието на културата? Накратко: здравите растения отразяват светлината различно от болните.Тези, които са в добро състояние отразяват повече зелена светлина отколкото червена и така изглеждат зелени. Растенията също излъчват и близка до инфрачервената светлина, но с просто око не може да бъде отчетена, затова се използват специални инфрачервени сензори.

Програмите за анализ използват алгоритмите NDVI (normalized difference vegetation index) и VARI (Visible Atmospheric Resistant Index). Тези алгоритми сравняват пропорциите светлина, уловена през различните спектърни нива (червено, зелено, синьо и понякога инфрачервено) и асоциират цифрови стойности за всеки пиксел на картата. Получава се следната карта:

карта 2

Чрез тези алгоритми може бързо да се идентифицира къде има проблем с културата. Може да се локализира точното място, както и да се диагностицират болести, проблем с напояването или проблем с подхранването. Тази информация също може да бъде качена и към тракторите и прикачения инвентар за по-прецизна реакция – например, да се използва препарат бързо и на определено място или да се подхрани мястото. Това ще спести препарат и безполезно третиране на цялото поле.

Димитър Глушков,

Дрон сървис провайдър