Тераует

Предимствата на почвения подобрител „Тераует”


Чрез прилагането на почвения подобрител – суперабсорбентът ТЕРАУЕТ  се постига до 100%-тно  покълване на семената, положителен ефект върху растежа и добивите, които се увеличават средно с 30% и задържане на водата и разтворените в нея хранителни вещества. Това редуцира минимум с 50% водопотреблението, съобразно климата и почвените видове, а торовите дози минимум с 30%, поради повишаване коефициента на използването им. Осигурява се бърза абсорбция, дори при краткотрайни валежи водата се задържа в активния почвен слой, подобрява се структурата на почвата при постоянно аериране и дрениране в коренообитаемия слой и липсва негативно влияние върху химическия състав на добитата продукция, тъй като „Тераует” е абсолютно нетоксичен и екологично чист. Този почвен подобрител има дълготрайно действие до 10 години при еднократно влагане в почвата. Икономическото отражение на употребата му, съобразно цената, дозите за приложение, депо-действието до края на разпада, намалените разходи за вода, торове и др. разтворими препарати, както и повишените добиви, се изразява в 30% увеличение  на печалбите.

За да се постигне този ефект е достатъчно да се внесе 1,5 кг ТЕРАУЕТ в декар през първата година със сеялка или тороразпръсквачка под семената в коренообитаемия слой, като операцията се повтори на следващата година. Може също при почвообработката да се заорат директно 3 кг на декар площ наведнъж. И двата метода обезпечават при хомогенно последващо объркване с активния почвен слой влагозапасяване и последействие за бъдещ период от 10 години.

Липсата на хранителна стойност на ТЕРАУЕТ се решава със съвместната  му употреба с хуматните таблетки ТЕРАФУД. При внасяне в почвата най-напред на суперабсорбента, а отгоре на таблетките се постига депо-ефект до 10 години на дозирано усвояване на природната органика и допълнителните микро- и макро- елементи.

По материали на Ванко ‘97